Odabrana nova lokacija za vrtić u Baru

Vrtić u Baru biće izgrađen na novoj lokaciji, koja se nalazi u blizini Centra za suptropske kulture Biotehničkog fakulteta, a ne u dvorištu Gimnazije, kako je prvenstveno bilo planirano.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je saopšteno da je angažovanjem Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a u dogovoru sa Opštinom Bar i predstavnicima građanske inicijative Držati uspravno, pronađena nova lokacija koja je u državnom vlasništvu.

Kako se navodi u saopštenju, novi vrtić će se nalaziti u zahvatu DUP-a Topolica-Bjeliši, zona-C, blok 4, a lokaciju čine dvije urbanističke parcele – UP-60 i UP-61, ukupne površine 6 340 m2.

“Ministarstvo prosvjete je na samom početku svog rada odlučilo da pažnju posveti izgradnji novog vrtića u Baru. Protesti u toj opštini, sječa čempresa u dvorištu barske gimnazije i nezadovoljstvo građana zbog takve situacije opredijelili su naše Ministarstvo da uloži napor da se stvari pomjere sa mrtve tačke”, naveli su iz resora prosvjete.

Oni su podsjetili da je, tim povodom, ministarka Vesna Bratić u januaru posjetila Bar, obišla dvorište Gimnazije i razgovarala sa predstavnicima građanske inicijative Držati uspravno. Ona je, navodi se, tada saopštila da će Ministarstvo učiniti sve da barski mališani u najskorijem vremenu dobiju novi vrtić i da će to biti jedan od prioritetnih zadataka u radu Ministarstva.

“Nakon posjete ministarke Bratić, u koordinaciji sa ministrom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratkom Mitrovićem i njegovim timom, predstavnicima Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i građanskom inicijativom dogovorena je zajednička saradnja kako bi se pristupilo ostvarenju ovog cilja. Novac za realizaciju ovog važnog projekta za sektor obrazovanja, obezbijeđen je iz kreditnih sredstava sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope i iz kapitalnog budžeta Vlade Crne Gore.

Planira se izrada urbanističko-tehničkih uslova koji će predstavljati osnov za raspisivanje pozivnog konkursa na kojem će učestvovati referentni arhitektonski biroi iz zemlje i regiona, saglasno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply