Kada dijete može samostalno da odluči sa kojim roditeljem će da živi

Pravo djeteta da slobodno izrazi svoje mišljenje, i da bude saslušano i ozbiljno shvaćeno u svakom sudskom i upravnom postupku u kome se odlučuje o njegovim pravima prepoznato je u Porodičnom zakonu, a tome će biti posvećeno sjutrašnje okupljanje Tima za podršku i pomoć jednoroditeljskim porodicama Udruženje Roditelji.

Članovi Tima biće na raspolaganju roditeljima od 18 do 20 časova, u ulici Vuka Karadžića 2/3 u Podgorici. Roditelji koji nisu iz Podgorice mogu nas kontaktirati putem broja SOS Roditeljske linije 080 888 888 u istom vremenskom intervalu.

Zakon definiše da dijete koje je navršilo 10. godinu života može neposredno da izrazi mišljenje u svakom sudskom i upravnom postupku u kome se odlučuje o njegovim pravima.

Dijete ovog uzrasta može samo odnosno preko nekog drugog lica ili ustanove da se obrati sudu ili organu uprave i da zatraži pomoć u ostvarivanju ovog prava. Sud i organ uprave u saradnji sa školskim psihologom odnosno organom starateljstva, porodičnim savjetovalištem i drugom ustanovom specijalizovanom za posredovanje u porodičnim odnosima, utvrđuje mišljenje djeteta u prisustvu osobe koju je dijete samo izabralo.

Dakle, sud ne utvrđuje želju odnosno mišljenje djeteta uzimanjem formalne izjave već u saradnji sa psihologom ili stučnim timom oragana starateljstva.

Osim toga Porodični zakon predviđa da dijete koje je navršilo 15. godinu života i sposobno je za rasuđivanje može da odluči sa kojim će roditeljem živjeti kao i na koji način će održavati lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply