Sa djecom rade stomatolozi bez dovoljno znanja i iskustva

Dječija i preventivna stomatologija svedena je na nivo opšte, pa je tako omogućeno da sa djecom rade stomatolozi sa nedovoljno znanja i iskustva, smatra dr Danijela Subotić, specijalista dječije i preventivne stomatologije.

Upravo iz tog razloga, neophodno je unaprijediti oralno zdravlje djece, što je i jedan od ciljeva nedavno osnovanog Udruženja dječjih i preventivnih stomatologa Crne Gore, na čijem je čelu Subotić.

Cilj udruženja će biti promocija oralnog zdravlja i rad na preventivi i unapređenju oralnog zdravlja djece i omladine, kao i edukacija stomatološkog kadra koji radi sa djecom.

Kako je navela Subotić, stomatologija se već 12 godina, od reforme zdravstvene djelatnosti, nalazi na margini zdravstva.

“Preventivni program i promocija oralnog zdravlja nijesu bili uključeni u Master plan razvoja zdravstva 2015-2020. godine. Reforma primarne zdravstvene iz oblasti stomatološke djelatnosti sprovedena 2008. godine očito nije dala željene rezultate, a ukidanjem specijalističke djelatnosti dječije i preventivne stomatologije iz oblasti javnog zdravlja dogodio se značajni gubitak u kvalitetu stomatološke zdravstvene zaštite djece”, kazala je Subotić u razgovoru za portal Stomatologija.me.

Borba za unapređenje oralnog zdravlja, osim djecu i mlade, trebalo bi da obuhvati i trudnice i porodilje. Najbolje rješenje za to je, prema njenom mišljenju, prevencija.

“Udruženje je osnovano sa ciljem da vrati dječijoj i preventivnoj stomatologiji status koji je izgubila. Cilj nam je da se unaprijedi oralno zdravlje djece i omladine, ali i trudnica i porodilja kroz preventivne programe i promociju oralnog zdravlja koje ćemo organizovati kroz razne akcije na nivou čitave Crne Gore”, najavila je Subotić.

Ističe da zaštita zuba mora početi i prije rođenja djeteta.

“Samo roditelj koji ima svijest o važnosti oralnog zdravlja može da vodi pravilnu brigu o zdravlju zuba svog djeteta. Stomatologija u Crnoj Gori se mora bazirati na preventivi, jer je to najekonomičnija, ali i najvažnija grana stomatologije kao uopšte i čitavog zdravstvenog sistema“, zaključila je dr Danijela Subotić, predsjednica novoosnovanog Udruženja.

Za sekretara Udruženja dječjih i preventivnih stomatologa Crne Gore izabrana je dr Marija Čanak Iličković iz Bara.

Izvor: Stomatologija.me

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply