Od sjutra pravo na plaćeno odsustvo

U Crnoj Gori će od sjutra, kada se i nastavlja drugo polugodište školske godine učenjem na daljinu, jedan od roditelja/staratelja/hranitelja/usvojitelja ili samohrani roditelja djeteta koje nije starije od 11 godina života i djeteta sa smetnjama u razvoju, imati pravo na plaćeno odsustvo sa rada. To znači da roditelji djece sa smetnjama u razvoju, bez obzira na njihov uzrast mogu da računaju na ovu mogućnost.

Ovo pravo ipak neće imati svi zaposleni, već će kao i ranije postojati liste izuzetaka, ali ako oba roditelja u njima rade ipak će moći da ga ostvare.

Pravo na plaćeno odsustvo tokom prekida rada obrayovnih ustanova ne obezbjeđuje se zaposlenima u zdravstvu, Ministarstvu odbrane, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravama policije, carina, Poreskoj, za nekretnine, kao i Direktoratu za državni trezor u Ministarstvu finansija koji rade na poslovima realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa COVID 19, koji je donijela Vlada Crne Gore, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ustanovama za smještaj lica iz oblasti za socijalnu i dječju zaštitu, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, službama zaštite i spašavanja i u drugim organima, službama i pravnim licima čija djelatnost je nezamjenjiv uslov života i rada građana. Ipak, ako oba roditelja rade u ovim institucijama, jedan će imati pravo na plaćeno odsustvo, što je udruženje Roditelji više puta tražilo na osnovu pritužbi roditelja u prvom polugodištu.

Iz Ministarstva zdravlja je saopšteno da će se subvencije za plaćeno odsustvo roditelja isplaćivati u skladu sa Programom pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa COVID-19.

Udruženje Roditelji tražilo je prošle sedmice, kada je u zvanično objavljeno da će školska godina biti nastavljena online učenjem, da se donese ova mjera. Ranije je od naležnih zahtijevano da se za roditelje djece sa smetnjama u razvoju, plaćeno odsustvo obezbijedi bez obzira na uzrast djeteta ali i da se revidiraju liste izuzetih. Predlog je bio da ukoliko u izuzetim institucijama rade oba roditelja, jedan ipak ima pravo na plaćeno odustvo sa rada.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply