Nastavljena podrška djeci koja žive u ekstremnom siromaštvu

Socijalni servis udruženja Roditelji, Učionica Družionica, nakon kraće pauze zbog novogodišnjih praznika nastavlja sa aktivnostima podrške u obrazovanju, socijalizaciji i razvoju djece koja žive u ekstremnom siromaštvu i u riziku su da napuste školovanje.

Učionica Družionica funkcioniše zahvaljujući volonterima i finansijskoj podršci privatnog sektora, koja je bila posebno značajna u prethodnoj godini izazovnoj za sve nas. Opstajanje i funkcionisanje servisa u prethodnoj i početkom 2021. godine omogućile su kompanije koje su svojim donacijama obezbijedile održavanje servisa, a samim tim podršku u obrazovanju djeci kojima je to potrebno. Mjesečni troškovi ovog programa iznose 800 eura i obuhvataju prevoz za djecu koja dolaze iz udaljenih krajeva grada i ne bi u suprotnom mogla pohađati program, užinu za vrijeme boravka, kompletan materijal za rad i realizaciju aktivnosti i honorar koordinatora programa. U decembru su, osim toga, za djecu obezbijeđeni i poklon paketići.

Firme koje su u prethodnoj godini pružile finansijsku podršku su: Advokatska kancelarija JMV i  firma Apex Capital Partners.

Takođe, finansijsku podršku za dva mjeseca funkcionisanja programa pružili su iz kompanije S leasing, koji su i prethodnih godina obezbjeđivali donacije i poklone za mališane iz najugroženijih porodica, dok kompanija Next auto na mjesečnom nivou pruža podršku funkcionisanju i realizaciji programa od samog osnivanja.

Za tri godine postojanja servisa, 200 djece je bilo dio programa, a održano preko 3.000 časova podrške u učenju i 500 kreativno-edukativnih radionica, koje je realizovalo 80 volontera. Psihološke radionice realizuju se u saradnji sa Udruženjem psihologa Crne Gore.

Fokus programa je obrazovanje i osnaživanje djece, polazeći od činjenice da je nastavak školovanja ključan za izlazak iz siromaštva, koje se najčešće prenosi generacijski. Kroz podršku u obrazovanju i socijalizaciji, uz brojne druge aktivnosti podrške porodicama, Udruženje nastoji da doprinese da sva djeca imaju iste mogućnosti za obrazovanje.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply