Fond poziva roditelje da prijave zloupotrebe stomatologa

Elektronski ekonomski karton omogućio je, između ostalog roditeljima i da provjeravaju cijene i troškove za stomatološke usluge njihove djece, i upravo te informacije su neke od njih zbunile jer se nijesu podudarale sa vrijednošću usluga koje su koristili. Iz Fonda za zdravstveno osiguranje pozivaju roditelje da ih obavijeste o svim primijećenim nepravilnostima, kako bi sproveli kontrolu i spriječili zloupotrebe.

Prema tvrdnjama Marije iz Herceg Novog, samo jedan pregled kod stomatologa za njenog dječaka predškolskog uzrasta koštao je više od 60 eura. U kartonu su dati samo ukupni troškovi za odjeljak Stomatologija, pa nije moguće provjeriti koje usluge su navedene, odrađene i prijavljene Fondu.

“Dijete sam vodila samo jedan put kod stomatologa i troškovi su veći od 60 eura. Za moje drugo dijete odrađen je pregled i dvije popravke mliječnih zubića i to je koštalo oko 70 eura. Sve to me navodi na sumnju da stomatolozi pišu stvari koje nijesu tačne i dodaju troškove. Iako je stomatološka zdravstvena zaštita besplatna za našu djecu i nijesmo direktno pogođeni, to ne znači da treba da bude zloupotreba”, smatra Marija.

Primjećuje da se može zaključiti da su usluge stomatologa koji imaju ugovor sa FZOCG skuplje od bilo kojih drugih na koje imamo prava kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti.  

“Moje dijete ima ekcem i dva puta sam je vodila na alergo testiranje. Vadili smo i razne nalaze, ali svi ti troškovi, koštali su državu manje od jednog stomatološkog pregleda”, tvrdi ova majka iz Herceg Novog.

Da su zloupotrebe moguće potvrđuju i u Fondu, jer ih je bilo i u dosadašnjoj praksi. Iz tog razloga bilo je i raskida ugovora sa privatnim ambulantama.

“Pozivamo roditelje djece da ukoliko primjete nepravilnosti prilikom ostvarivanja stomatoloških usluga, o toma obavijeste Fond, kako bi se u postupku kontrole utvrdile činjenice i preduzele odgovarajuće mjere”, ističu u FZOCG.

U Stomatološkoj komori Crne Gore, u okviru koje radi i Komisija za etička pitanja, do sada nijesu imali prijave zbog lažnog prikazivanja troškova stomatoloških ambulanti.

Prema riječima potpredsjednika Stomatološke komore dr Borislava Ćalovića, dosadašnji prigovori su se odnosili samo na nekorektnosti stomatologa u postupanju, osnosno nezadovoljstvo građana zbog pruženih usluga.

“Nevjerovatno je da se bilo ko usudi da lažno prijavljuje troškove. Do sada nijesmo imali takva saznanja, niti prijave tim povodom. Ako se neko zaista ogriješi o etički kodeks krajnja mjera, koju mu može izreći Komora, je oduzimanje licence. To se do sada ipak nije dešavalo. Ukoliko smatraju da su na bilo koji način oštećeni, građani nam se mogu obratiti”, ističe dr Ćalović.

Komora, kako objašnjava, ne može da sankcioniše, već sagledavaju stanje, ispitaju šta je sporno i ukoliko smatraju da ima razloga za to obraćaju se Fondu i Ministarstvu, koji su i zaduženi za kontrolu rada zdravstvenih ustanova.

Prema Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju, osiguranici Fonda ostvaruju zdravstvenu zaštitu u ustanovama koje su sa Fondom zaključile ugovore o pružanju usluga.

Tokom 2020. godine ugovor sa Fondom je imalo više od 180 privatnih stomatoloških i ortodontskih ambulanti, a u toku je konkurs za narednu godinu.  Ugovorima se uređuje – vrsta i obim usluga, cijene po kojima Fond plaća pružene usluge, način obračuna i plaćanja, kontrolu i odgovornost za izvršenje obaveza iz ugovora, kadar za pružanje usluga, način rješavanja spornih pitanja…

Kako su naveli, u Fondu su zaduženi za kontrolu izvršenja ugovora u skladu sa pravilnikom i ugovornim odredbama.

“Kontrolu vrše ovlašćena službena lica Fonda, kontrolom evidentirnih i fakturisanih usluga kroz izvještaje dostupne u informacionom sistemu Fonda, kao i neposrednom kontrolom zdravstene ustanove. Kontrole ustanova sprovode se kao planirane (redovne) ili po nalogu direktora, odnosno po prijavi osiguranog lica (vanredne ili ciljane kontrole)”, saopštili su iz FZOCG, dodajuću da se obavlja medicinsko-finansijska i administrativna kontrola.

Fond u okviru medicinsko-finansijske kontrole, kontroliše način izbora doktora stomatologa, način evidentiranja preventivnih usluga i usluga liječenja bolesti usta i zuba, kao i stomatološko-protetskih usluga u zdravstvene kartone osiguranih lica.

“Fond kontroliše da li su usluge pružene u obimu propisanom zakonom, vođenje ostalih evidencija, kontrola dokumentacije dostavljene uz fakturu na osnovu koje je izvršen obračun usluga i dr. U okviru administratvine kontrole, kontroliše se poštovanje radnog vremena, vođenje knjige zakazivanja pregleda i druge obaveze koje sadrži ugovor”, rekli su u Fondu.

U zavisnosti od težine povrede i nastalih štetnih posledica po osigurana lica, kao mjere se izriču: pisana opomena, umanjenje iznosa sredstava za dio obaveza koje nijesu izvršene, umanjenje za 10-30 odsto iznosa mjesečne fakture u trajanju od 6 mjeseci i pokretanje postupka za raskid ugovora”, objasnili su u FZOCG.

Procedure i Izazovi Samohranog…

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply