Osnovno obrazovanje ni dostupno, ni besplatno

Djeca u Crnoj Gori, prema ocjeni Ombudsmana, trenutno imaju najviše problema u ostvarivanju prava na obrazovanje, a sve to je najčešće povezano sa lošijim materijalnim statusom porodica. Iako Ustav garantuje besplatno osnovno obrazovanje, u ovoj situaciji, ono je postalo jako skupo, smatra Duška Šljivančanin, savjetnica Ombudsmana za oblast prava djeteta.

Ona je, gostujući u emisiji Boje jutra TV Vijesti, ocijenila da je veoma tužno da pristup obrazovanju odjednom zavisi od materijalnog statusa.

„Dijete koje ima bolje uslove definitivno ima bolji pristup obrazovanju i to nas malo obeshrabruje. Upravo smo mi institucija koja je garantovala djeci jednak pristup obrazovanju, ali nije na Ombudsmanu da nađe idealno rješenje, naša uloga je da ukažemo i podsjetimo koja su sve prava djeci garantovana. Od ljudi koji neposredno rade na organizaciji sistema obrazovanja očekujemo da zaista nađu način i funkcionišu u tim okvirima“, ističe Šljivančanin.   

Uz ocjenu da se pandemija koronavirusa na različite načine odrazila na spektre poštovanja prava djece, ona je navela da je to zapaženo i u oblasti prava na slobodu druženja, kretanja i provođenja slobodnog vremena, na zdravstvo, ali i na učešće djece u stvarima koje ih se tiču.

„Djecu niko nije pitao da li žele i da li uopšte imaju prostora da kažu šta misle o novim režimima i ograničavanjima njihovih prava. Iz pozicije institucije Zaštitnika i konkretnih pritužbi djece i roditelja ne možemo izdvojiti neku posebnu oblast u kojoj je jako škripalo. Činjenica je da su nam se najviše obraćali u vezi poštovanja i ostvarivanja njihovog prava na obrazovanje. Dječija prava su takva da uslovljavaju jedno drugo. Na primjer, imamo konkretnu pritužbu na obrazovanja, ali vidimo da je ona uslovljena gubitkom posla roditelja, materijalnom situacijom u kući, organizacijom prevoza… Primjećujemo, a o tome smo već godinama govorili, koliko je važno mentalno zdravlje naše djece u ovim izmijenjenim okolnostima. Veliko žarište je nedostatak servisa podrške, psihološko – pedagoške pomoći. Djeca su to ostvarivala jedino u školi, a i kada je bilo redovne nastave primjećivali smo da se te službe moraju jačati. Sada kada nemaju ni taj segment, to je vrlo diskutabilno“, kaže Šljivančanin.

Prema njenim riječima, poseban problem imaju višečlane porodice, jer sa jednim računarom veoma je teško organizovati da nekoliko djece pohađa online nastavu.

“Nije istina da sva djeca imaju tehničke uslove za ovakav model, to je samo pretpostavka. Ustav garantuje besplatno osnovno obrazovanje, a u ovoj situaciji ono je postalo jako skupo. Možda je većini neshvatljivo, ali nemaju svi internet u kući, pa dijete koje je možda sticajem ovih okolnosti dobilo kompjuter ili telefon, za svaki domaći ili preuzimanje materijala, mora otići i uplati euro, dva ili tri za internet. To je veliki udar i novina za budžet prosječnih ili porodica koje su ispod prosječnog standarda. Sve to nas dovodi do pitanja da li je ove godine našoj djeci obrazovanje zaista bilo dostupno i besplatno“, ističe Šljivančanin. 

Ona ne umanjuje ni veliki teret koji imaju nastavnici i učitelji, ali ni roditelji, na koje se, kako kaže, ne smije prebacivati odgovornost edukacije djece.

Izvor: TV Vijesti

Leave a Reply