Stavovi roditelja o pitanjima medijske i informacione pismenosti njihove djece

Sve veća dostupnost različitih sadržaja među djecom otvara dileme zbog kojih roditelji imaju potrebu za dodatnom podrškom. S druge strane, djeca imaju pravo na pristup informacijama koje će im na prikladan i razvojno primjeren način biti prikazani. Razvijanje kritičkog razmišljanja među djecom podjednako je važno, koliko i zaštita od neprimjerenih medijskih sadržaja.

Kroz jednostavne ankete objavljivane na portalu Roditelji.me željeli smo da ispitamo kakvo je razumijevanje medija medju roditeljima u pravcu prepoznavanja medijskih sadržaja, njihove pouzdanosti i razumijevanja specifičnosti online sadržaja i njihovih sigurnosnih pitanja, naročito u odnosu na sadržaj koji prate njihova djeca, odnosno, stepena njihove zaštite.  

Upitnike je popunilo ukupno 599 roditelja, koji su pružali odgovore na postavljena pitanja.

Ovo istraživanje je dio projekta Prevazilaženje izazova roditeljstva u digitalnom dobu koji sprovodi udruženje Roditelji. Projekat je podržan kroz regionalni program Mediji za građane – Građani za medije: Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za razvoj medijske i informacione pismenosti koji u Crnoj Gori sprovodi Institut za medije, a koji finansira Evropska unija i kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Analiza upitnika

Da li ste upoznati sa time što vaše dijete radi na internetu?

Pitali smo roditelje da li su upoznati sa onim što njihova djeca rade na internetu. Pozitivno je istaći da je najveći dio ispitanika upoznat (47,7%) ili u potpunosti upoznat sa onim što njihova djeca rade na internetu (35,4%). S druge strane, određeni broj roditelja (15,5 kaže da je po pitanju sadržaja i onogo što njihovo dijete radi na internetu tek povremeno upoznat.

Da li razgovarate sa svojim djetetom o korišćenju medijskih sadržaja?

Djeca više nego ikada koriste različite medijske sadržaje, kako zbog zabave, tako i zbog obrazovanja i praćenja nastave. Pitali smo roditelje da li razgovaraju sa njima o tome i na koji način do njih dolaze, kako ih koriste, za šta i da li ih provjeravaju. Čak 100 roditelja, odnosno, njih 71,4% kaže da razgovara sa svojim djetetom o koršćenju različitih sadržaja. Međutim, nije mali broj i onih koji ponekad (21,4%), odnosno, nikako ne raygovaraju o upotrebi medijskih sadržaja (7,2%).

Da li youtuberi pozitivno utiču na vaše dijete?

Youtuberi su veoma popularni među djecom, a znamo li kako na njih utiču je bila tema jedne od objavljenih anketa. Većina roditelja smatra da Youtuberi negativno utiču na djecu (60,4%), dok čak 34,4% roditelja kaže da ne utiču ni pozitivno ni negativno.

Da li vjerujete da je vaše dijete sigurno na internetu?

Pitali smo roditelje šta misle, da li je njihovo dijete sigurno na internetu, dok surfuju i koriste sadržaje za učenje, igru i zabavu. Najveći procenat roditelja smatra da njihova djeca nisu sigurna na internetu (60%), dok tek 8,9% ispitanika smatra da su njihova djeca sigurna na internetu.

Da li znate kako možete pomoći vašem djetetu u slučaju da se nađe u rizičnoj situaciji?

Pitali smo roditelje da li su upoznati sa tim šta mogu da preduzmemo kako bi zaštitili svoju djecu od rizičnih situacija na internetu.  Znamo da su odrasli, prije svega roditelji važna karika u pružanju podrške i zaštite od negativnih uticaja i rizičnih radnji na internetu. Međutim, veliki broj roditelja koji su odgovorili na pitanje ili ne zna kako da zašiti djecu (21,1%) ili nisu sigurni da li bi ih mogli zaštiti (62,6%). Tek njih 26,3% smatra da znaju kako da pomognu djetetu u slučaju da se nađe u rizičnoj situaciji.

Bebo2

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply