I psiholozi saglasni da sva djeca moraju dobiti jednake šanse

Udruženje psihologa Crne Gore nije dalo nikakvu saglasnost na predloženi model i mjere za početak nove školske godine, niti ih je neko konsultovao u vezi toga. Njihov stav po tom pitanju je jasan - i u ovoj kriznoj situaciji treba odlučivati na osnovu dobre analize potreba i potencijala svake škole i svih učesnika u njoj. Otvaranje škola donijelo bi korist za sve, ali bi sva djeca ipak trebalo da dobiju jednake šanse da budu dio sistemskog učenja. Osim djeci podrška je potrebna i roditeljima, kojima psiholozi poručuju da sačuvaju realne granice Opširnije