Traže prostor u centru ili prevoz do drugih vrtića

Roditelji djece upisane u vaspitnu jedinicu Bubamara II tražili su od uprave JPU “Đina Vrbica” u Podgorici i Ministarstva prosvjete da zbog zatvaranja tog objekta, što prije u užem centru grada obezbijede i opreme novi prostor. Ako to nije moguće, oni traže da se za djecu organizuje prevoz do drugih vrtića ili da umanje iznos mjesečne naknade za boravak u vrtiću. O zatvaranju vrtića, koji je bio u prostoru OŠ “Savo Pejanović”, roditelji su obaviješteni samo 20 dana pred početak nove školske godine, a ponuđena su im rješenja koja za njih nisu prihvatljiva.

U zahtjevu koji je, u ime roditelja uputio Draško Lončar, navodi se i da su rješenja za prevoz i nižu cijenu privremena i da bi važila samo dok se ne obezbijedi novi prostor.

Iz uprave vrtića su na dopis roditelja odgovorili tako što su im opet ponudili ranija rješenja. Naveli su da djeca mogu biti prepisana u jedan od dva obližnja – “Jelena Ćetković” ili Stara Varoš, kao i da čitava grupa može biti smještena u vaspitnu jedinicu Mogli na Zabjelu.

Direktor JPU “Đina Vrbica” Vuk Stanišić u odgovoru je naveo i da je moguće, ako roditelji tako žele, da dijete bude prepisano i u neki od vrtića koji nisu ponuđeni.

Jedinica Bubamara II radila je u prostoru podgoričke Osnovne škole “Savo Pejanović”. U dvije učionice koje im je škola ustupila na korišćenje bilo je upisano više od 60 mališana, u dvije vaspitne grupe.

Roditelji su ranije kazali da ih je uprava te predškolske ustanove o zatvaranju Bubamare II obavijestila 9. septembra, dvadesetak dana prije početka rada vrtića u Crnoj Gori.

Direktorica OŠ “Savo Pejanović” Biljana Krivokapić kazala je ranije da su prostorije privremeno ustupili JPU “Đina Vrbica”, a da su one sada neophodne za nastavu učenika te škole. Osim toga, Krivokapić je istakla da je uprava JPU još na početku godine bila obaviještena da u novoj školskoj godini, zbog potreba škole, neće moći da koriste taj prostor.

Pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Lončar je u dopisu od uprave vrtića tražio i da se roditeljima na uvid dostavi ugovor na osnovu kojeg je OŠ “Savo Pejanović” dala na korišćenje dvije prostorije. Stanišić je, međutim, u odgovoru na zahtjev roditelja, naveo da “prethodni menadžment Ustanove nije sklopio ugovor sa školom”.

Zbog toga što menadžment škole i vrtića nisu potpisali ugovor o ustupanju prostorija, roditelji su uputili i inicijativu za inspekcijski nadzor.

“Ja, a ni ostali roditelji, ovo ne tumačimo nikako drugačije, osim da su prethodne generacije djece koja su pohađala vaspitnu jedinicu Bubamara II, u njoj boravile potpuno bespravno, isključivo na osnovu usmenog dogovora između uprava škole i vrtića, bez definisanih bilo kakvih, zdravstvenih, sanitarnih, i ostalih uslova i procedura neophodnih za boravak djece u vaspitnoj jedinici”, piše u inicijativi koju potpisuje Lončar.

Od uprave vrtića tražili su i da im se, bez obzira na ishod odluke na njihove zahtjeve, dostavi i “zvanično rješenje o ukidanju vaspitne jedinice sa pravnom poukom”, kako bi mogli dalje da reaguju.

Izvor: Vijesti

Bebo2

SOS linija baner

Leave a Reply