Plaćeno odsustvo za one čiji poslodavci ispunjavaju uslove za subvencije

Ministarstvo ekonomije subvencionisaće poslodavcima dio septembarske zarade njihovih zaposlenih koji su roditelji/staratelji djece mlađe od 11 godina, ukoliko su prethodno ispunili uslove za dobijanje subvencije i ako nijesu iz izuzetih kategorija.

Sudeći na osnovu svega što se dešavalo odnosno što se nije desilo od 18. avgusta kada je saopšteno da će nova školska godina biti odložena do 1. oktobra, pravo na plaćeno odsustvo neće biti propisano nikakvom posebnom mjerom već će ono zavisiti od volje poslodavca i toga da li mu je omogućeno da dobije subvenciju. To se može zaključiti nakon skoro mjesec dana odbijaja NKT-a i nadležnih ministarstava da donesu mjeru, ali i odbijanja da se javnosti jasno saopšti ko ima i od kada ovo pravo.

Udruženje Roditelji je od 18. avgusta, kada je Ministarsvo provjete saopštilo javnosti da će odluku od odlaganju školske godine pratiti i pravo na plaćeno odustvo, dostavilo tom i Mistarstvu ekonomije, NKT-u, kao i premijeru, više dopisa tražeći da se jednom od roditelja iz porodica koje imaju djecu mlađu od 11. godina omogući pravo na plaćeno odsustvo koje im je obećano.

Posljednja objava NKT-a u vezi sa ovom temom, prošle sedmice je glasila da će se steći uslovi za isplatu subvencija kada bude objavljen Školski kalendar Ministarstva prosvjete. Kalendar je objavljen 15. septembra.

Udruženje je zatim zatražilo od NKT-a i Ministarstva ekonomije da objasne šta konkretno znači objava Školskog kalendara za 2020/2021. godinu u Službenom listu za roditelje/staratelje djece starosti od 6 do 11 godina, koji žele da koriste pravo na plaćeno odustvo. Jedno od pitanja je bilo i ko o može u državi Crnoj Gori da koristi ovo pravo i pod kojim uslovima.

“Subvencije za septembar će se isplaćivati jednom roditelju djece mlađe od 11 godina i to srazmjerno ostvarenoj zaradi, a maksimalno u iznosu od 50% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu, i 50% neto minimalne zarade. Uslov za ostvarivanje ovog prava je da su oba roditelja zaposlena, dok samohrani roditelji stiču ovo pravo u svakom slučaju. Iznos razlike do pune bruto zarade zaposlenog obezbjeđuje poslodavac”, objašnjeno je iz Ministarstva ekonomije.

Da bi poslodavac mogao da dobije subvenciju za zaposlenog koji je roditelj mora imati izmirene sve poreze na dohodak i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji su dospjeli za plaćanje do 31. decembra prošle godine ili redovno izmniruju reprogramirana Poreska potraživanja. Privredno društvo treba da podnese IOPPD obrazac Poreskoj upravi zaključno sa mjesecom za koji se podnosi zahtjev za subvenciju.

Preduzetnik, koji plaća poreze i doprinose po stvarnom dohotku ili u paušalnom iznosu, mora imati podnešen GPPFL obrazac za 2018. ili 2019. godinu, odnosno ZPO obrazac za 2020. godinu i da je izmirio akontacije u 2019. godini.

Država neće subvencionisati plaćeno odsustvo zaposlenih u privrednim društvima koja posluju u oblastima finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, snabdijevanja vodom, električnom energijom i gasom, elektronskih komunikacija, upravljanja otpadnim vodama, kontrolisanja procesom uklanjanja otpada, državne institucije, lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države ili lokalne samouprave.

Udruženje Roditelji je pitalo Ministarstvo i koliko je takvih kompanija koje dobijaju subvencije za zaposlene ali nam na to nije odgovoreno.

Na kraju dopisa nam je objašnjeno da se za ostala pitanja obratimo Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

U toku prvog talasa korone, kada je prekinuta školska 2019/2020. godina NKT je donijelo mjeru kojom je pravo na plaćeno odsustvo za jednog roditelja bilo jasno naznačeno, i koju je zatim potpisao ministar zdravlja, nakon čega je ona objavljena u Službenom listu.

Kada je školska godina završena, mjera je ukinuta, i to je ponovo objavljeno u Službenom listu. Nakon što je odlučeno da se zatvore dežurni vrtići jer se epidemiološka situacija pogoršala, nije donijeta mjera za roditelje/staratelje, pa je udruženje Roditelji to u više navrata tražilo od NKT-a. To je i urađeno nakon kraćeg čekanja, i od tada roditelji/staratelji djece do 7. godina imaju ovo pravo.

Nažalost, slično nije urađeno za roditelje mlađih školaraca koji su zbog odluke Ministarstva i Instututa za javno zdravlje i NKT-a kod kuće, pa oni nemaju na šta da se pozovu kod svojim poslodavaca da bi pravo i koristili i bili sa svojom djecom.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply