Svakoj školi dozvoliti da identifikuje nabolji način organizacije nastave

UNICEF

UNICEF Crna Gora, Udruženje Roditelji, Prosvjetna zajednica, Pedagoški centar, Unija direktora škola Crne Gore i Sindikat prosvjete Crne Gore pozvali su nadležne da omoguće da se svakoj školi dozvoli da samostalno donese odluku o najboljim načinima da organizuje kvalitetno i inkluzivno obrazovanje tokom pandemije COVID-a-19.

Ta odluka, kako se navodi u zajedničkom saopštenju, treba da bude donijeta na osnovu sveobuhvatne procjene rizika i mogućnosti škole koju treba sprovesti u saradnji sa zdravstvenim stručnjacima, nastavnicima, roditeljima, učenicima i lokalnom zajednicom.

Ovaj apel potekao je sa prvog sastanka o pravu na obrazovanje tokom pandemije COVID-a-19 koji je UNICEF organizovao sa relevantnim lokalnim organizacijama prošle sedmice.

“Inkluzivna javna rasprava cilj je niza sastanaka sa relevantnim organizacijama koje UNICEF organizuje radi većeg uključivanja različitih grupa, prvenstveno učenika, roditelja i nastavnika, u javnu debatu o obrazovanju tokom pandemije COVID-a-19. Svi oni imaju pravo da budu konsultovani kako bi se njihovi stavovi uzeli u obzir prilikom donošenja odluka. Uvjereni smo da će najbolje odluke biti donijete kroz kontinuirani dijalog sa svim zainteresovanim stranama i zdravstvenim stručnjacima”, istakao je Huan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Prosvjetna zajednica istakla je da bi odluka o ponovnom otvaranju škola trebalo da se zasniva na temeljnoj analizi situacije u svakoj školi, koju treba sprovedesti u tijesnoj saradnji sa zdravstvenim stručnjacima, nastavnicima, roditeljima i učenicima.

”Apelujemo na svaku školu da uključi nastavničko vijeće, savjet roditelja i đačke parlamente u dijalog sa zdravstvenim stručnjacima i upravom škole kako bi brzo prepoznali sve probleme i zajedno pronašli njihova najbolja rješenja na nivou škole. Jedan od njih je svakako opremanje svih škola, nastavnika i učenika novim tehnologijama i vještinama da se one koriste“, poručila je Olivera Leković iz Prosvjetne zajednice.

Unija direktora škola Crne Gore posebno je istakla izazove škola sa prevelikim brojem učenika.

„Izazovi nisu isti za sve škole. Neke škole su sposobne da bezbjedno organizuju nastavu u školskoj zgradi u skladu sa instrukcijama zdravstvenih organa. Međutim, ovo je značajan izazov za škole sa prevelikim brojem đaka. Za ovaj problem treba pronaći kratkoročna rješenja zajedno sa zdravstvenim stručnjacima i lokalnim zajednicama, dok za njegovo dugoročno rješenje apelujemo na vlasti na lokalnom i nacionalnom nivou da grade nove škole“, objasnio je Dragutin Šćekić iz Unije direktora škola Crne Gore.

Iz Udruženja Roditelji su objasnili da se mora voditi računa i o socio-ekonomskom položaju roditelja, jer nadležni još nijesu donijeli adekvatne mjere o plaćenom roditeljskom odsustvu.

“Još čekamo odluku o pravu na plaćeno odsustvo, a 1. septembar je prošao davno. Ova situacija je prilično stresna za mnoge porodice širom Crne Gore i pozivamo nadležne da je što prije riješe, kao i da ne dozvole da se ponovi”, poručila je Kristina Mihailović iz Udruženja Roditelji.

UNICEF

Iz Sindikata prosvjete Crne Gore upozorili su na značajno povećanje obima posla nastavnika i na neadekvatnu digitalnu podršku. Posebno su istakli potrebu za poboljšanjem socio-ekonomskog položaja nastavnika u društvu.

„Pandemija COVID-a-19 nije samo zdravstvena kriza, već i obrazovna. Budućnost našeg društva zavisi od dobrog rada ne samo ljekara, već i nastavnika. Pozivamo na hitno poboljšanje socio-ekonomskog položaja prosvjetnih radnika”, poručio je Nikolaj Knežević iz Sindikata prosvjete Crne Gore.

Pedagoški centar ukazao je na potrebu da se s posebnom pažnjom saslušaju poruke djece sa smetnjama u razvoju, kao i romskih i egipćanskih porodica.

„Jedinstveno rješenje za sve škole i svu djecu zanemaruje razlike u potrebama učenika na koje bi kvalitetan obrazovni sistem trebalo da odgovori. Pozivamo Ministarstvo prosvjete da osigura fleksibilan sistem koji može zadovoljiti različite potrebe različitih učenika. Ovo je ključni princip kvalitetnog, inkluzivnog obrazovanja i njega treba slijediti i tokom pandemije COVID-a-19 “, istakla je prof. Biljana Maslovarić iz Pedagoškog centra.

Santander će se sastati i sa drugim organizacijama iz civilnog sektora i relevantnim institucijama tokom narednih sedmica kako bi se upoznao sa njihovim stavovima o stanju prava djece tokom pandemije COVID-a-19 i promovisao i njihovo učešće u inkluzivnoj javnoj debati o tom pitanju.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply