UNICEF ne preporučuje maske za svu djecu

Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF preporučuju da djeca uzrasta od šest do 11 godina nose zaštitne maske samo u mjestima gdje je koronavirus rasprostranjen, kao i gdje je moguće obezbijediti da ih koriste na siguran način. Najmlađi do pet godina ne bi trebalo da ih nose, dok bi stariji od 12 godina to morali da čine pod istim uslovima kao i odrasli. Uprkos takvim preporukama, koje je uvažilo više zemalja iz okruženja i svijeta, djeca od prvog do šestog razreda crnogorskih osnovnih škola, koji se 1.oktobra vraćaju u klupe, moraće da koriste maske tokom cijelog boravka u školi iako se poštuju distanca i svi higijenski uslovi.

Preporuke za korištenje zaštitnih maski, objavljene na sajtu UNICEF-a BIH, namijenjene su svima koji su nadležni za uvođenje mjera i pravila, po kojoj bi najmlađi morali da se ponašaju u doba pandemije, kao i zaposlenima u zdravstvu i obrazovanju.

SZO savjetuje adekvatan nadzor odraslih, koji će uputiti dijete kako treba da stavlja, skida i sigurno nosi masku, a zavisi i od toga koliko je dijete u vezi s drugim ljudima koji su pod visokim rizikom da razviju ozbiljne bolesti.

“Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF savjetuju korištenje zaštitnih maski u skladu sa pristupom koji se zasniva na riziku. To je dio sveobuhvatnog paketa mjera javnog zdravlja kojima se može spriječiti i smanjiti prenos određenih virusnih bolesti respiratornog sistema, uključujući i COVID-19. Poštovanje drugih mjera – fizičke distance, održavanje higijene ruku, respiratorni bonton i odgovarajuće provjetravanje zatvorenih prostora – ključno je za smanjenje širenja ovog virusa. Nije u potpunosti razumljivo u kojoj mjeri djeca doprinose prenosu koronavirusa. Trenutno raspoloživi dokazi upućuju na to da je većina prijavljenih slučajeva među djecom bila posljedica prenosa unutar domaćinstva, iako su na tu činjenicu mogli uticati zatvaranje škola i druge mjere ostanka kod kuće koje su primijenile neke države. Dokazi iz dostupnih studija o kontaktima slučajeva COVID-19 i istraživanja pokazuju da je malo vjerovatno da su djeca glavni pokretači prenosa virusa”, ocjenjeno je u preporukama SZO i UNICEF-a.

Kako se ističe u tom dokumentu, djeca uzrasta do pet godina ne bi trebalo da nose maske. Za takav savjet, kako su naveli, u obzir su uzete prekretnice u razvoju djeteta, problem sa poštovanjem ove mjere, kao i koliko najmlađi mogu biti samostalni za pravilno korištenje maske. Kod djece uzrasta do pet godina posebno je važno održavanje fizičke distance od najmanje jednog metra gdje je to moguće, često pranje ruka i ograničenje broja djece u istom prostoru.

Za djecu od 6 do 11 godina trebalo bi, kako preporučuju, uzeti u obzir intenzitet prenosa na nekom području, ali i način života i uslove u okruženju, što podrazumijeva vjerovanja, običaje, ponašanje ili društvene norme. Ne smije se, između ostalog, zanemariti ni sposobnost djeteta da poštuje mjeru korištenja maske i da ima nadzor odrasle osobe, kao ni mogući uticaj te mjere na učenje i psihosocijalni razvoj.

Preporuke o korištenju maski kod djece i adolescenata starijih od 12 godina treba da budu usklađene sa smjernicama države i SZO koje se odnose i na odrasle.  

“Kod djece bilo kojeg uzrasta koja imaju poteškoće u razvoju, invaliditet ili druga specifična zdravstvena stanja, upotreba maske ne bi trebalo da bude obavezna, a na onima koji prate dijete je da to procijeni u svakom pojedinom slučaju”.

U UNICEF-u su ocijenili da djeca sa poteškoćama u razvoju mogu biti suočena sa dodatnim preprekama, ograničenjima i rizicima, pa im zato treba dati alternativne mogućnosti, poput zaštitnih vizira.

 “Ako se u školama preporučuje nošenje platnenih maski, potrebno je pripremiti posebna upustva i pribor za njihovo sigurno skladištenje, rukovanje i dostupnost. Za svu školsku djecu treba osigurati snabdjevenost odgovarajućim maskama. U školskoj zgradi treba ispuniti osnovne zahtjeve u odnosu na vodu, sanitarije i higijenu. Ako se u specifičnim situacijama koriste medicinske ili jednokratne maske, mora se uspostaviti sistem upravljanja otpadom, kako bi se smanjio rizik odlaganja kontaminiranih maski u učionicama i na igralištima. Ni jednom djetetu ne smije se uskratiti pristup obrazovanju zato što ne može nositi masku ili nema masku zbog materijalne situacije ili nedostupnosti”, navodi UNICEF u preporukama, uz napomenu da alternativa platnenim maskama mogu biti i viziri.

Izvor: UNICEF BiH  

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply