Nastava u učionicama za dio đaka, provjere znanja isključivo u školama

Učenici u Crnoj Gori, koji ove školske godine kreću u prvi, drugi, treći, četvrti, peti i šesti razred osnovne, kao i prvi razred srednje škole pohađaće nastavu u školi, dok će ostali pratiti onlajn, uz konsultacije u školi na svakih petnaest dana.

Đaci će biti obavezni, kako je rečeno portalu Roditelji.me, da koriste maske tokom cijelog boravka u školi i da održavaju distancu od najmanje dva metra. To je preporuka koju je Ministarstvo prosvjete prihvatilo od Instituta za javno zdravlje, iz kojeg se predlaže i da djeca sa sobom svakog dana nose po tri maske. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva prosvjete, sve provjere znanja za djecu koja će imati onlajn nastavu moraju biti organizovane u školama.

Kako je ranije najavljeno, nastava u crnogorskim školama počeće 1. oktobra.

Časovi će, prema planu, za učenike osnovnih škola trajati 30 minuta i to najviše četiri časa, a za učenike srednjih škola 30 minuta najviše šest časova.

Iz Ministarstva su dodali da će se sve provjere znanja, izrada testova, kontrolnih i pisanih zadataka za sve đake, organizovati isključivo u školi, uz poštovanje mjera.

Svi đaci srednjih stručnih škola bilo kojeg razreda će vježbe i praktičnu nastavu realizovati u školi ili kod poslodavca, uz poštovanje mjera.

“U učionici u isto vrijeme ne smije biti više od 15 učenika, a u jednoj školskoj klupi smije da sjedi samo jedan učenik. Neophodno je održavati i fizičku distancu od najmanje dva metra. Direktor škole može odlučiti da se, ukoliko u školi postoje prostorni kapaciteti i uz poštovanje mjera, nastava može realizovati i sa većim brojem učenika, o čemu treba da obavijesti Ministarstvo. Osoblje i učenici u školu dolaze sa maskama na licu, a preporučuje se da sa sobom imaju još najmanje dvije maske u rezervi. Nošenje vizira preporučuje se kao pojačana mjera licima koja imaju značajna komorbiditetna stanja i onim koji iz medicinskih razloga ne tolerišu nošenje maski. Za lica koja iz medicinskih razloga ne mogu da tolerišu nošenje bilo maske bilo vizira, mogućnost zaštite će se razmatrati pojedinačno za svaki slučaj”, saopšteno je iz Ministarstva, uz napomenu da u školu ne dolaze ni đaci niti nastavno osoblje ukoliko imaju simptome respiratorne ili crijevne infekcije, povišenu temperaturu, gubitak čula mirisa i/ili ukusa i slično.

Zabrana dolaska u školu odnosi se takođe i na one kojima je izdato rješenje o stavljanju u karantin ili kućnu izolaciju.

“Osobe koje dovode djecu u školu ne ulaze, već djecu prate do ulaza, gdje djecu mlađeg uzrasta preuzima dežurni nastavnik. Preporučuje se obustava aktivnosti kod kojih je moguće pojačano izbacivanje respiratornjih kapljica poput intenzivnih sportskih aktivnosti koje uključuju bliske kontakte. Ukoliko se razmatra mogućnost održavanja časova fizičkog vaspitanja, preporučuje se nastava na otvorenom kada god je to moguće, uz održavanje distance, te izbjegavanje kolektivnih sportskih aktivnosti”, saopšili sui z Ministarstva, uz napomenu da su pripremili detaljnu informaciju o organizaciji nastave od 1. oktobra, koja bazu ima u jasnim preporukama Instituta za javno zdravlje, složenoj epidemiološkoj situaciji i potrebi da se zaštite djeca, ali i da im se obezbijedi znanje.

“Ključni podaci iz navedene informacije su da će nastavu u školi pohađati đaci 1, 2, 3, 4, 5. i 6. razreda osnovne škole i prvog razreda srednje škole, a ostali online, uz konsultacije u školi na svakih petnaest dana. Sve provjere znanja, izrada testova, kontrolnih i pisanih zadataka za sve đake, organizovaće se isključivo u školi, uz poštovanje mjera. Dodatno, svi đaci srednjih stručnih škola bilo kog razreda će vježbe i praktičnu nastavu realizovati u školi ili kod poslodavca, uz poštovanje mjera. Trajanje časa za učenike osnovnih škola je 30 minuta najviše 4 časa, a za učenike srednje škole 30 minuta, najviše 6 časova”, kazali su iz Ministarstva.

U saopštenju se dodaje da bez obzira na činjenicu što će dio đaka pratiti nastavu u školi, Ministarstvo prosvjete učenicima svih razreda osnovne i srednje škole obezbijedilo je i snimljeni materijal za najveći broj predmeta, koji će se od 1. oktobra emitovati na kanalima TVCG2 i MNE sport.

“Za učenike koji prate nastavu na albanskom jeziku, časovi će biti emitovani na kanalima TV Teuta i TV Boin. Programska šema biće objavljena na sajtu www.ucidoma.me, na portalu za nastavnike www.skolskiportal.edu.me, YouTube kanalu Uci doma, te internet stranici Ministarstva prosvjete, društvenim mrežama i TV kanalima. Nastavnici su dužni da putem domaćih zadataka, eseja, prezentacija, kao i projektnih zadataka redovno prate postignuća učenika. Za komunikaciju sa učenicima mogu koristiti Microsoft 365 paket programa koji je dostupan svim školama i koji nudi mogućnosti dijeljenja materijala, pripreme kvizova, video ili audio poziva. Škole su dužne da svim učenicima koji nemaju mogućnost korišćenja navedenih oblika komunikacije, pruže alternativni vid podrške u učenju dostavljenjem radnih listova, zadataka za vježbanje i drugih didaktičkih materijala, vodeći računa o zdravstvenim mjerama. Osim toga, za učenike s posebnim obrazovnim potrebama pripremljen je instrument za procjenu razvojnog statusa djece, koji je podijeljen ustanovama, na osnovu koga će se posebno planirati i realizovati rad s djetetom”, saopšteno je iz Ministarstva.

Direktori škola su u obavezi da u potpunosti obezbijede poštovanje svih propisanih mjera, uključujući redovno dezinfikovanje i provjetravanje prostorija.

Iz resora prosvjete su naveli da sve dodatne informacije i pojašnjenja roditelji mogu zatražiti upravo od Ministarstva prosvjete putem zvanične mail adrese [email protected] ili pozivom na broj telefona 020 410 110 (za osnovne škole) i 020 410 106 (za srednje škole). Dodatna pojašnjenja roditelji bi trebalo da dobiju i od samih škola.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply