Maske neprihvatljive za djecu sa smetnjama u razvoju

Djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju kao ugrožena grupa ne mogu pratiti nastavu pod zaštitnim maskama, upozoravaju iz organizacije Naše sunce.

“Još nijesmo dobili informaciju kako će djeca sa autizmom i razvojnim smetnjama konkretno prevazići nošenje maske. Mogu slobodno da kažem nikako jer je prosto nemoguće objasniti djetetu sa tom dijagnozom da je potrebno da određeno vrijeme provede pod maskom”, kazala je direktorica NVO Naše sunce, Milka Šćepanović za Dan.

Ona je pozvala Ministarstvo prosvjete i nadležne da daju konkretan predlog kako će i na koji način učiti djeca sa smetnjama i poteškoćama pohađati nastavu i čime će osim maske biti zaštićena.

Šćepanović podsjeća da djeca sa autizmom, hroničnim oboljenjima i sličnim težim stanjima koriste i terapije koje su predložili ljekari za takva stanja, pa se pita šta će se desiti ako budu dovedena u opasnost.

Osim toga, djeca imaju teškoće u razumijevanju značenja opaženog, u iskazivanju misli govorom i razumijevanju sagovornika, pažnja im je kratkotrajna i teško se organizuju oko jedne aktivnosti.

“Interesovanja mogu biti ograničena. Zbog toga je važno da se sprovede dobra priprema za polazak u školu (razvijanje higijenskih i radnih navika, socijalizovanog ponašanja u porodici). Samim tim jako je bitno da Ministarstvo prosvjete donese model po kojem će djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, bez straha da obole, slobodno ići u školu”, smatra Šćepanović.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply