Poziv roditeljima da podstaknu djecu da se uključe u projekat Moj muzej

Građani Boke Kotorske zainteresovani da se uključe u oblikovanje i kreativnu prezentaciju kulturno – istorijske i umjetničke građe tog dijela Crne Gore mogu da se uključe u projekat Moj muzej, a iz PR tima pozivaju roditelje i nastavnike da stimulišu djecu kako bi i oni bili dio ove inicijative.

“Pozvamo roditelje i nastavnike da stimulišu djecu, njihovu radoznalnost, prirodnu znatiželju i istraživački duh, kao i dijalog unutar porodice i zajednice služeći se Vodičem za istraživanje baštine pripremljenim za najmlađe. Želimo da kratkoročni projekat u okviru kojeg je platforma zaživjela preraste u dugoročnu razvojnu mogućnosti i trajnu vrijednost, u čijem kreiranju podjednako učestvuju nosioci baštine ili njeni prijatelji, umjetnici i struka”, kaže se u saopštenju.

Projekat Moj muzej podržalo je Ministarstvo kulture u okviru kampanje ŽivimoKulturu i kreativan je odgovor na krizu izazvanu novim koronavirusom.

U okviru projekta zaživjele su Viber zajednica i Facebook stranica koje služe za dijeljenje edukativnih sadržaja i lakše praćenje aktivnosti u vezi sa projektom.

“Projekat možete podržati praćenjem projektnih aktivnosti putem jednog ili svih kanala, ili širenjem dobre riječi o njemu. Uključivanjem do 5. septrembra daćete posebnu podršku plemenitoj i kreativnoj ideji”, objašnjavaju iz PR tima projekta Moj muzej.

Uključivanje građana u aktivnosti je omogućeno direktno na sajtu Moj muzej ili preuzimanjem obrazaca na temu koja im je važna i njegovim slanjem, uz prateći materijal, na mail [email protected]

Građa koju građani dostave služiti kreiranju baze baštine i da će biti korišćena za prezentaciju na društvenim mrežama i virutalne prezentacije, odnosno izložbe na sajtu projekta.

“Dijeljenem objavljenih sadržaja na mrežema i njihovim komentarisanjem pokrenućete potpuno novu vrstu dijaloga o baštini i uvećati njenu vidljivost”, očekuju organizatori.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply