Djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju nastava na daljinu ne znači ništa

Društvo defektologa Crne Gore smatra da djeci sa smetnjama i teškoćama u razvoju online i nastava na daljinu ne znače ništa i ne vide razlog da uz poštovanje mjera NKT-a ova djeca ne započnu redovno narednu školsku godinu.

Oni su u dopisu upućenom Ministarstvu provjete naveli da resursni centri i integrisana odjeljenja mogu da funskionišu jer su njihove grupe malobrojne i u svakoj klupi može da sjedi po jedan učenik.

„Djeci sa smetnjama u razvoju nastava koja se odvija online ne znači baš ništa, a gubi se vrijeme za bitna postignuća u određenom razvojnom periodu“, objašnjavaju defektolozi.

Ukoliko ipak bude morala da se organizuje nastava na daljinu, traže da se angažuju asistenti koji će dijeci pomagati i pružati podršku kod kuće. Na taj način će se, kako navode, rasteretiti roditelji, a dijeca dobiti adekvatnu podršku i pomoć, a uz poštovanje mjera NKT-a.  

Ova organizacija je nakon završetka školske godine sprovela online anketu namjenjenu roditeljima djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i defektolozima, u kojoj se preko 75 odsto njih izjasnilo da nije zadovoljno nastavnom na daljinu i da njihova djeca u tom periodu nijesu napredovala već regresirala. Ukazali su i da nije bilo pomoći asistenata kao i da je „sve spalo na roditelje“, kao i da su djeca odbijala rad sa njima.

Roditelji su naveli da su bili prezaposleni i nisu se mogli posvetiti djetetu u kapacitetu koji je potreban, kao i da ne poznaju metode rada pa su djeca bila uskraćena za usvajanje novih znanja.

„Tokom online nastave djeca i roditelji nisu imali nikakvu pomoć asistenta osim što im na platformi postavi zadatke. Roditelj mora da preuzme zadatke, da ih odštampa (ili nacrta u svesci), da sjedne sa djetetom i objasni mu zadatke i proprati dok to napiše, potom slika i pošalje nastavniku/učitelju i tako za svaki predmet. Ukoliko isti roditelj ima još dijece kojima je potrebna pomoć ili ukoliko je zaposlen i mora na posao, to postaje nemoguća misija”, objašnjavaju iz Društva defektologa.

Naveli su i da kao jedino strukovno udruženje defektologa u Crnoj Gori koje se sa pozicije struke bavi osobama sa invaliditetom, imaju profesionalnu obavezu da iznesemo svoje mišljenje i stav u vezi sa početkom školske godine i djecu sa smetnjama u razvoju u školskom sistemu.

Leave a Reply