Raspisan naknadni konkurs za upis u prvi razred srednje

Ministarstvo prosvjete objavilo je Naknadni konkurs za upis u prvi razred srednje škole za školsku 2020/21. godinu, a ukupan broj mjesta u ovom upisnom roku je 2031.

Zainteresovani đaci se prijavljuju putem portala www.upisi.edu.me od petka, 14. do utorka, 17. avgusta 2020. godine.

U svim opštinama mjesta ima za sve učenike koji su završili osnovnu školu, a od ukupnog broja mjesta u ovom roku, na programima u trogodišnjem trajanju ima 635 mjesta. Na programima koji traju 4 godine ima 859 mjesta, a u gimnazijama 506. Za učenike koji žele da se obrazuju po programima iz oblasti muzičke umjetnosti slobodno je 31 mjesto.

U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana u 16 sati objavi ažuriranu rang listu kandidata, prijavljenih do 15 sati toga dana. Rang lista se objavljuje sajtu ili oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata: ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis i ostvareni ukupan broj bodov”, objasnili su iz Ministarstva prosvjete.

Konačna rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 19. avgusta.

Nakon objavljivanja rang liste, prilikom upisa, učenici podnose školi originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju, u rokovima koje odredi škola.

U junskom roku u prvi razred srednje škole upisano je 6302 učenika. U obrazovne programe gimnazije upisano je 1928 učenika, stručnih škola u četvorogodišnjem trajanju 3174 učenika, a u trogodišnjem 1200 učenika.

Konkurs je objavljen na sajtu Ministarstva prosvjete.

Leave a Reply