Motorni razvoj od 7. do 9. mjeseca

PIŠE: Vesna Samardžić, fizioterapeutkinja, Udruženje fizioterapeuta Crne Gore

Poznavanje normalnog motornog razvoja i njegovih varijeteta od značaja je u ranoj dijagnostici razvojnih poremećaja i blagovremenom uključivanju djeteta u neki od vidova habilitacionih postupaka kako bi se funkcionalni potencijal djeteta iskoristio u najvećoj mjeri.

Motorni razvoj u 7. mjesecu

  • Dijete je stabilnije dok sjedi – može da oslobodi jednu ruku i da se igra.
  • Poseže jednom rukom i može da prebacije igračku iz ruke u ruku.
  • Počinje spontana rotacija trupa i dijete se lako okreće sa trbuha na leđa i nazad.
  • Hvata palcem, kažiprstom i srednjim prstom – radiopalmarno.

Motorni razvoj u 8. mjesecu

  • Sjedeći položaj je omiljeni, dijete dosta vremena provodi sjedeći. Dok sjedi, rotira trup, poseže za igračkama, u stanju je da dohvati igračku koja mu nije na dohvat ruke.
  • U stanju je da samo zauzme sjedeći položaj, opire se rukama iz ležećeg položaja na boku.
  • U položaju na trbuhu vide se pokušaji puzanja. Neka djeca se sjedeći povlače po podu i tako se pomjeraju.

Motorni razvoj u 9. mjesecu

  • Devetomjesečno dijete stalno mijenja položaje, čak sjedi i sa strane. U sjedećem položaju leđa su ispravljena, formirana je lumbalna lordoza-fiziološka krivina kičme prema naprijed.
  • Sve češće eksperimentiše sa četvoronožnim položajem, ljulja se naprijed-nazad.
  • Namjerno ispušta, baca predmet.

Prvu asimetriju u držanju tijela roditelj može jasno da uoči kada dijete počne da sjedi.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply