Ponovo okupljanja samohranih roditelja od sjutra

Grupa za podršku jednoroditeljeskim porodicama nastavlja sa okupljanjima u četvrtak, 28. maja, u Podgorici kada će razgovarati o izazovnim situacijama i tome koliko je značajno da djeca osjete ljubav i saradnju svojih roditelja.

Veoma je važno za djecu da su oba roditelja prisutna i stalno dostupna u njihovim životima. Zasigurno i jedan i drugi roditelj imaju i dobre i slabe strane koje utiču na obavljanje roditeljske uloge, ali se o tome može razgovarati i naći kompromis. Postupajući na ovaj način roditelji djeci daju dobar primjer da o svemu mogu razgovarati i dobiti podršku i pomoć.

Tokom dva sata, koliko traje okupljanje, roditelji će moći da podijele svoja iskustva, dobiju podršku, ali i sami budu podrška drugim roditeljima.

Tim za podršku i pomoć jednoroditeljskim porodicama na raspolaganju je svim roditeljima koji imaju nedoumice ili probleme u toku i nakon razvoda braka. Pozivaju roditelje da dođu u četvrtak u 18 sati u prostorije udruženja Roditelji (Vuka Karadžića 2/3) gdje će, osim vršnjačke podrške, moći da dobiju i besplatan pravni savjet od advokata kao i psihološku podršku.

Roditelji koji nijesu iz Podgorice pravni savjet toga dana mogu dobiti putem besplatne SOS Roditeljske linije pozivom na broj 080 888 888 u periodu od 18 do 20 sati.

Za sva ostala pitanja SOS Roditeljska linija je dostupna svakog radnog dana od 9 do 17 sati.

Udruženje Roditelji sprovodi projekat Psihološka i pravna podrška samohranim roditeljima i jačanje grupe za samopomoć, čiji je cilj zaštita prava djece kroz podizanje svijesti građana o medijaciji kao najboljem modelu za rješavanje brakorazvodnih sporova, koji finansira Ministarstvo pravde.

Odgovore na brojna pitanja koja se tiču razvoda roditelji mogu pronaći u Vodič Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva 2019 (6 downloads) , koji je udruženje Roditelji objavilo prošle godine.

Leave a Reply