Od danas upis u državne vrtiće

Roditelji djece koja će od naredne školske godine početi da idu u vrtić od danas ih mogu elektronski upisivati na sajtu www.upisi.edu.me  dok će se oni koji su ih pohađali do pojave korone biti smatrani upisanim i ovu proceduru ne moraju da prolaze.

Za djecu, koju prvi put upisuju ili su bila ispisana iz predškolske ustanove tokom školske 2019/2020. godine potrebno je popuniti elektronsku prijavu, a ne dostavljati nikakva druga dokumenta jer su ona već dio sistema. Djeca koja su pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja do 16. marta 2020. godine, kada je došlo do obustave vaspitno-obrazovnog rada usljed epidemije izazvane koronavirusom smatraće se upisanim od 1. septembra 2020. godine.

Za djecu kojoj se odlaže upis u školu, da bi ponovo od septembra išla u vrtić, biće potrebno ponoviti proceduru upisa, jer po automatizmu više nijesu dio sistema predškolskih ustanova. Nakon što njihovi roditelji dobiju rješenje o odlaganju početka školovanja, sa njim treba da odu u preškolsku ustanovu koju će dijete pohađati. Kako nam je objašnjeno iz Ministarstva prosvjete, roditelji ne moraju da brinu da će zakasniti.

Ugovori o boravku i ishrani djece biće potpisivani početkom nove školske godine, kada će biti potrebno da se donese i potvrda izabranog pedijatra da je dijete zdavo i da može u da ide u vrtić .

Upis će trajati 15 dana.

Roditelj bira program vaspitanja i obrazovanja djeteta: primarni, kraći i specijalizovani. Primarni program realizuje se kao cjelodnevni, u trajanju od šest do devet časova ili kao poludnevni program od četiri do šest časova. Kraći program traje tri časa, a specijalizovani  do četiri časa. Neke ustanove imaju sve programe, a neke samo jedan i kao takvi se pojavljuju u padajućem meniju u sistemu za elektronski upis.

 

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply