Obrazovni materijal za najugroženiju djecu

Djeci širom Crne Gore koja nemaju pristup internetu ili televiziju, u toku inicijative #UciDoma distribuira se obrazovni materijal, s objašnjenjima lekcija i zadataka, koji su pripremile škole,  a kako bi savladali gradivo na daljinu.

Na ovaj način, kako navode u saopštenju, UNICEF i Crveni krst zajedno sa Ministarstvom prosvjete rade na tome da svakom djetetu bude dostupno obrazovanje i tokom pandemije COVID-19.

Prema istraživanju UNICEF-a iz 2016. godine, devet odsto djece u Crnoj Gori ne koristi internet. Digitalni jaz prati socio-ekonomske razlike u društvu, tako da se radi o djeci koja su i prije digitalne revolucije bila na margini. Podrška njihovom obrazovanju je ključna ako imamo u vidu da je obrazovanje jedini izlaz iz začaranog kruga siromaštva, koji se prenosi s generacije na generaciju.

Portparolka Ministarstva prosvjete, Milica Lekić kaže da su mislili na svako dijete, što potvrđuje činjenica da #UciDoma nijesu postavili samo na e-platforme, već i na televizije, uz dodatne dogovore sa TV operatorima, kako bi #UciDoma kanali bili dostupni svakom domaćinstvu, nezavisno od toga koje usluge kod operatora koriste.

“Ovo je, dakle, samo nastavak tih aktivnosti u cilju obezbjeđivanja funkcionisanja svakog djeteta”, rekla je  ona.

Vršilac dužnosti šefa predstvaništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Mihaela Bauer navodi da svako dijete ima pravo na obrazovanje, a obaveza društva je da stvori mogućnosti za ostvarivanje toga, bez obzira na okolnosti.

“Ohrabrujući su podaci o jačanju digitalne pismenosti djece koja prate školu na daljinu tokom ove krize, ali, istovremeno je neophodno omogućiti nastavak obrazovanja i onoj djeci koja to ne mogu da rade preko interneta ili televizije”, poručuje ona.

Volonterka Crvenog krsta na Cetinju Ivana Vujović već danima neumorno dijeli pakete pomoći najugroženijim porodicama. Angažovanje škola u obezbjeđivanju obrazovnog materijala za najugroženiju djecu posebno ju je obradovalo.

„S UNICEF-om i školama trudimo se da djeci, koja ne mogu da prate nastavu putem interneta, dostavimo sav potreban materijal kako bi nesmetano učila”, objašnjava Vujović.

Sa zadovoljstvom je posmatrala kako djevojčica Elizabeta i dječak Nedžad nestrpljivo otvaraju obrazovne materijale i na trošnom stolu ispred njihovih domova odmah ponosno počinju da crtaju i pišu s radošću i novim elanom.

Njihova majka, koja ima još dvoje djece, izuzetno je zadovoljna zbog podrške u vidu dostavljanja obrazovnog materijala iz škola.

„Pomoć je došla u pravo vrijeme, a moja djeca uče doma i trude se da ispune sve obaveze”, kazala je Gaši.

Leave a Reply