Program roditeljstva završila i druga grupa, korona i rad preko zoom-a obilježili rad

 

Roditeljima druge grupe šestog ciklusa program roditeljstva koji je sprovelo udruženje Roditelji, veoma je značila mogućnost nastavka programa u otežavajućim okolnostima koje je izazvao koronavirus i to što nije prekunut tromjesečni rad na unaprjđeivanju njihovog odnosa sa djecom.

Ova grupa je kao i prethodna, nakon uvođenja mjera zbog novog koronavirusa, rad u okvru programa Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje, a u ovoj grupi ga je pohađalo 14 roditelja, među kojima su bila i četiri oca.

Tata Mihailo koji je prošao program,najtoplije ga preporučuje svim roditeljima kojima je stalo da izgrade zdrav odnos sa svojom djecom a naročito očevima koji više ne žele da viču i prijete kako bi ih djeca čula.

“Meni je pomoglo da shvatim na konkretnim primjerima šta dijete stvarno želi i šta se u meni dešava kada proživljavam neke stvari iz svog djetinjstva sad kao otac. Znači kada ste okruženi ljudima sa sličnim iskustvima i kada možete o tome otvoreno da pričate. Da ne pominjem ljude koji ovo sve vode sa takvom lakoćom o znanjem”, kazao je on.

Ovaj program Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje je osmišljen tako da tokom tri mjeseca roditelji usvajaju brojne vještine i znanja povezana sa roditeljstvom, kako bi riješili konkretan problem u odnosu sa djetetom zbog kog su došli, poboljšali kvalitet svog odnosa sa djecom, uspostavili pravila i granice na adekvatan način i slično.

Program je bio usmjeren na usvajanje pozitivnih principa roditeljstva, kroz usvajanje konkretnih vještina koje se tiču provođenja kvalitetnog vremena sa djecom, preusmjeravanja negativnog ponašanja na druga poželjna ponašanja, davanje konkretnih i realnih instrukcija, uvođenje kućnih pravila, posljedica za nepoštovanje kućnih pravila i sl.

Udruženje Roditelji je program Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje počelo da realizuje prije 2 godine. Program je namijenjen roditeljima koji žele da unaprijede komunikaciju i kvalitet odnosa sa djetetom, ali i riješe konkretan izazov/problem kada je roditeljstvo u pitanju.

Program Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje nastao je kao plod partnerstva univerziteta Oksford, Kejptaun i Bangor kao i Klovnova bez granica iz Južne Afrike. Program je do sada realizovan u više zemalja širom svijeta, od Južne Afrike, preko Tajlanda, Filipina, Sudana i mnogih drugih, a u Crnoj Gori se sprovodi uz podršku UNICEF-a.

Ovaj ciklus Programa, Udruženje sprovodi u okviru projekta „Programi podrške roditeljstvu u zajednici“, a uz podršku Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Podgorica, Tivat, Kotor, Nikšić i Pljevlja.

Leave a Reply