Elektronski upis prvaka od 18. maja

 


Upis đaka prvaka, u Crnoj Gori počinje u ponedjeljak, 18. maja, a prijava će se podnositi elektronskim putem, na sajtu www.upisi.edu.me

Kako su objavile pojedine škole, nakon toga će odrediti termine za testiranje djece, sa kojima će se najvjerovatnije početi od 1. juna.

Upisuju se djeca koja su rođena 2014. godine odnosno ona koja u toku 2020. godine pune 6. godina.

U Crnoj Gori se ove godine djeca upisuju elektronskim putem, zbog epidemije koronavirusa.

Upis je do sada uvijek počinjao u toku aprila, a prethodi mu sistematski pregled koji se radi kod izabranog pedijatra.

Ministarstvo unutrašnjih poslova školama dostavlja spisak djece dorasle za školu, iz naselja koja pripadaju području škole. Svaka osnovna škola dobija spisak djece iz matične evidencije građana i objavljuje spisak prvaka.

Od školske 2018/2019. godine ponovo je uveden teritorijalni princip pri upisivanju djece u škole, što znači da će prioritet pri upisu imati djeca koja žive u blizini škola i ako ulice u kojima stanuju pripadaju reonu škole.

Zbog toga je jedan dio roditelja/staratelja dužan da dostavi i potvrdu o prebivalištu. Potvrdu o prebivalištu moraju pribaviti oni roditelji/staratelji koji do sad nijesu prijavili promjenu prebivališta (adrese stanovanja) Ministarstvu unutrašnjih poslova, kako bi dijete mogli upisati u školu koja pripada njihovom trenutnom mjestu prebivališta. Potvrdu o prebivalištu moraju pribaviti i oni roditelji/staratelji koji su mijenjali adresu stanovanja, nezavisno od toga jesu li tu promjenu prijavili Ministarstvu unutrašnjih poslova ili ne.

Ukoliko eventualno ima mjesta, škola može upisati i djecu koja nijesu iz pripadajućih naselja. U tim slučajevima prednost imaju učenici iz porodica čija starija djeca već pohađaju tu školu.

Osnovno obrazovanje u Crnoj Gori je obavezno prema Ustavu i Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Svaki roditelj ili staratelj obavezan je da djecu uzrasta od šest do 15 godina upiše u školu.

 

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply