Dio roditelja ne uspijeva da ostvari pravo na plaćeno odsustvo

Dio roditelja u Crnoj Gori ne može dobiti poštedu od rada, odnosno pravo na plaćeno odsustvo zbog djece, tokom privremenih Vladinih mjera donijetih u cilju suzbijanja širenja koronavirusa u Crnoj Gori. U posebnoj lošem položaju su samohrani roditelji rade u ustanovama i preduzećima na koje se mogućnost plaćenog odustva ne odnosi – zdravstvo, policija, MUP, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, kao i uprave carina, za inspekcijske poslove, bezbjednost hrane…

Međutim, pravo da budu sa djecom koja nijesu starija od 11 godina nerijetko ne mogu da ostvare ni roditelji koji rade u preduzećima koja nijesu iz ove kategorije.

Više samohranih majki, koje su zahtijevale anonimnost zbog straha za radno mjesto, ukazuju da se kod njih zahtjevi “često odbiju uz objašnjenje da i ostali radnici imaju potrebu da, u ovim teškim trenucima, budu sa svojim porodicama”.

“Direktor ima razumijevanja za svakoga jednako, ne prepoznajući razlog da se mi – samohrani roditelji poštedimo radne obaveze. Iz vladine Naredbe da se odobri odsustvo roditeljima izuzeta je moja ustanova, ali svaka državna institucija tumači Naredbu kako hoće. Ima onih ustanova koje su izuzete iz Naredbe, ali nađu načina da pomognu samohranim roditeljima“, rekla je jedna od samohranih majki, koja ima više maloljetne djece, zbog čega pokušava da se izbori za plaćeno odsustvo.

​Klinički centar je dobar primjer uvažavanja samohranih roditelja bez obzira što i njegovi zaposleni predstavljaju izuzetak u Naredbi, što potvrđuju rješenja onih kojima je to omogućeno, u koja su Vijesti imale uvid.

Inspekciji rada je od 15. marta do 26. marta stiglo je 46 prijava radnika koji tvrde da im poslodavci ne poštuju prava. Među tim prijavama bilo je devet koje su se ticale nemogućnosti radnika da ostvare plaćeno odsustvo u skladu sa vladinom Naredbom. Niko od poslodavaca nije kažnjen jer su prijave bile „neodređene“, a iz inspekcije tvrde da su opomenuti da to pravo moraju omogućiti svakom zaposlenom koji dokaže da ga ima.

Ove i slične nepravilnosti se mogu prijaviti Upravi na besplatan broj 080 555 555.

Izvor: Vijesti

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply