Za privazne vrtiće neprihvatljiva pomoć u vidu kredita

Za licencirane privatne predškolske ustanove u Crnoj Gori nije prihvatljiv predlog podrške Vlade u vidu kredita za sprječavanje posljedica nastalih usljed prekida zbog usljed epidemiološke situacije u zemlji, zbog čega su ponovo zatražili da se pronađu adekvatni načini pomoći.

“Pomoć u vidu kredita je neprihvatljiva. Mi smo prije svega vaspitno-obrazovne ustanove, i ne možemo potpadati pod mala i srednja preduzeća i tretirati se na taj način, što znači da brigu o nama prije svega treba da pokaže naša krovna institucija – Ministarstvo prosvjete”, objašnjavaju u pismu upućenom Vladi.

Predstavnici vrtića podsjećaju da se samo i isključivo finansiraju od uplata roditelja koji su na mjesečnom nivou. Očekuju da će u trenutku kad sistem proradi biti potrebna dodatna finansijska sredstva kako bi vrtiće pokrenuli i postavili na nivo koji su nekad bile, a vraćanje kredita bi dodatno opteretilo već narušen sistem poslovanja.

Dopise su slali Ministarstvu prosvjete, premijeru, Nacionalnom koordinacionom tijelu, a odgovor nijesu dobili osim što su javno obaviješteni da potpadaju u kategoriju za kreditiranje zajedno sa preduzećima.

“Razumijemo da je situacija u teška, naša borba je trenutno isključivo za plate radnika i troškove koji su naše ustanove održale svih ovih godina. Nasi radnici su prije svega prosvjetni i u prethodnom dopisu smo naveli njih preko stotinu dok je na nivou ukupnog privatnog predškolskog sistema mnogo više. Obustava rada nije našom voljom, niti voljom naših zaposlenih te vas molimo da nadjete adekvatne vidove pomoći kako bi prevazišli trenutnu situaciju i po novom otvaranju nastavili tamo gdje smo stali i kvalitetom kojim smo prepoznati”, poručuju vlasnici privatnih predškolskih ustanova.

Privatne predškolske ustanove od Vlade zatražile pomoć

Leave a Reply