Zabrinjavajući nedostatak preventivnih mehanizama za djecu sa socijalno neprilagođenim ponašanjem

Izostanak cjelovitog sistema podrške je glavna prepreka za pružanje boljih usluga za djecu i mlade sa socijalno neprilagođenim ponašanjem i za njihove porodice, zbog čega je neophodan proaktivniji rad svih nadležnih, ključna je poruka dvodnevne obuke održane u četvrtak i petak u Podgorici.

Obuka Jačanje kapaciteta stručnih saradnika/ca za rad sa djecom i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem organizovala je nevladina organizacija Juventas, u okviru projekta Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama. Projekat sprovodi Udruženje Roditelji, a partneri su mu pored Juventasa, Unija srednjoškolaca Crne Gore i Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja kao i  Ministarstvo prosvjete, a uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave.

Nina Šćepanović iz Juventasa je ocijenila da je oko 30 socijalnih radnika koji su učetstvovali u obuci, imali priluku da ojačaju kapacitete i da se upoznaju sa predloženim sistemom usluga i intervencija, koje su namijenjene toj kategoriji djece.

Osim toga stručni radnici i radnice koje rade u centrima za socijalni rad, institucijama socijalne i dječije zaštite, odnosno institucijama i organizacijama koje rade sa djecom i mladima sa socijalno neprilagođenim ponašanjem ili su u kontaktu sa njima, upoznati su i sa načinima saradnje sa roditeljima, kao i sa neposrednim okidačima koji utiču na izazivanje socijalno neprilagođenog ponašanja.

„Smatramo da je ova obuka od velike koristi za sve prisutne, naročito za one koji rade sa djecom, ili su u kontaktu sa djecom, kako bi mogli na adekvatan način da odgovorimo na njihove potrebe i kako bi obezbijedili dostupnost svih servisa podrške u zajednici“, dodala je  Šćepanović.

Socijalna radnica u Udruženju Roditelji, Katarina Čarapić kaže da je dvodnevna obuka od izuzetnog značaja za tu organizaciju.

„U Igračkoteci i Razvojnom centru udruženja Roditelji imamo svakodnevno iskustvo u radu sa djecom koja dolaze iz različitih porodica, a koja pokazuju različito ponašanje. Vjerujem da će nam stečeno znanje biti korisno za prepoznavanje određenog ponašanja, kao i da će nam pomoći da preveniramo neke buduće poteškoće“, istakla je Čarapić.

Ona je kazala da je oblast rada koja je bila i predmet dvodnevne obuke veoma važna, a da je taj vid edukacije koristan za socijalne radnike i radnice.

Smatram da je izuzetno iskustvo prisustvovati dvodnevnoj edukaciji na ovu temu, a koju ćemo primijeniti u praksi u daljem radu sa porodicama i djecom.

„U okviru servisa koji su namijenjeni djeci iz socijalno ugroženih porodica sa posebnim ciljem njihove socijalizacije i integracije, obezbjeđujemo prevashodno podršku u obrazovanju i psihološke radionice, stoga smatram da će ova obuka biti od velikog značajna u našem daljem radu“, rekla je Čarapić

Nezavisna konsultantkinja, Jarmila Bujak Stankopojasnila je da je obuka koncipirana na način da pruži osnovna znanja o socijalno neprilagođenom ponašanju djece i mladih.

Ona je navela da su socijalnim radnicima i radnicama pored teorijskog znanja, predstavljene i nove tehnike koje do sada nisu koristili, a koje mogu, kako je navela, da ubrzaju i učine rad sa djecom i mladima efikasnijim.

Bujak Stanko je kao glavnu prepreku za pružanje boljih usluga za djecu i mlade sa socijalno neprilagođenim ponašanjem i za njihove porodice, vidi izostanak cjelovitog sistema podrške.

„Svako ko je posvećen i stručan u svojoj oblasti, pruža samo dio usluga i bude svjestan da to ne rješava cijeli problem. Pokušavamo da oformimo takav sistem koji će omogućiti da više potrebnih usluga bude pruženo svakoj mladoj osobi i djetetu koje ima socijalno neprilagođeno ponašanje, da bi se time dobili ukupni efekti koji bi bili i trajni“, kazala je Bujak Stanko.

Izvor: PR Centar

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply