Prijavite točenje alkohola i dozvoljavanje upotrebe nargila maloljetnicima

Roditelji i svi ostali građani koji saznaju ili primijete da se u nekim kafićima i ugostiteljskim objektima maloljetnicima služi alkohol mogu da ih prijave Komunalnoj inspekciji ako žive u Podgorici, a policiji ukoliko se to dešava u nekom drugom gradu dok se oni koji dozvole upotrebu nargila osobama mlađim od 18 godina prijavljuju Turističkoj inspekciji Crne Gore.

Udruženje Roditelji s vremena na vrijeme roditelji obavijeste da su saznali da se u nekim objektima toči alkohol djeci ili im je omogućeno korištenje nagrila, zbog čega se raspituju se gdje i kome to mogu da prijave.

Kontakti Komunalne inspekcije Glavnog grada su +382 672-493; +382 020/672-228, dežurne službe 067/245-799, a email adresa [email protected]  Policiji se prijavljuje na broj 122.

Provjera korištenja nargila u ugostiteljskim objektima pripada Turističkoj inspekciji Crne Gore, a njihov kontakt je +382 020 671 273  ili mailom na [email protected] a moguće je pozvazi i besplatni broj Uprave za inspekcijske poslove 080 555 555.

Bebo2

SOS linija baner

Leave a Reply