Formirani klubovi roditelja, djece i nastavnika u tri osnovne škole

U osnovnim školama “Milan Vuković” u Herceg Novom, “Mileva Lajović Lalatović” u Nikšiću i Srbija u Baru formirani su Klubovi roditelja, djece i nastavnika kao jedan od modela za borbu protiv vršnjačkog nasilja.

Klubovi su formirani nakon obuke Treningom i udruživanjem protiv vršnjačkog nasilja: tehnike, modeli i akcije koje se mogu preduzeti u školama, koju je organizovalo Udruženje Roditelji u okviru projekta Koalicija za borbu protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama koji od marta 2018. godine realizuje udruženje Roditelji, u saradnji sa NVO Juventas, Unijom srednjoškolaca Crne Gore, Centrom za podršku lokalnog i regionalnog razvoja, uz institucionalno partnerstvo Ministarstva provjete i finansijsku podršku Evrpske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

U OŠ “Milan Vuković” nastavnice Živana Vukšić i Mira Krulanović formirale su Klub 14. februara. Prvi članovi kluba, navode one, su 10 učenika, 7 nastavnika, pedagoškinja i 4 roditelja.

“Cilj članova Kluba je osmišljavanje konkretnih akcija za djelovanje protiv vršnjačkog nasilja u našoj školi, sprovođenje treninga i aktivnosti za učenike, u cilju djelovanja protiv vršnjačkog nasilja, motivisanje učenika, nastavnika i roditelja za sprovođenje konkretnih aktivnosti u našoj školi, razvijanje međuljudskih odnosa koji počivaju na toleranciji, razumijevanju i poštovanju, timskom radu, kao i razvijanju sportskog duha…”, kažu ove nastavnice.

Prvo su, kažu oni, informisali članove Nastavničkog vijeća o formiranju Kluba, potom su se odjeljenske starješine sa pedagoškinjom podsjetile šta je to nasilje, koje su vrste, uzroci i posljedice, šta je to nenasilna komunikacija, a potom su nastavnici predlagali aktivnosti za djelovanje protiv vršnjačkog nasilja u školi. Nakon toga, upoznali su predsjednicu Savjeta roditelja o formiranju Kluba.

“Zatim je uslijedila edukacija članova Đačkog parlamenta – edukativna radionica o nasilju, vrstama nasilja, prepoznavanje vrsta nasilja u školi, izrada vršnjačkih pravila protiv nasilja, osposobljavanje članova za vršnjačku edukaciju”, navode nastavnice koje su formirale Klub.

Nakon ove obuke, predstavnici odjeljenja u Đačkom parlamentu su u svojim odjeljenjskim zajednicama, u saradnji sa odjeljenjskim starješinom, podsjetili učenike šta je nasilje, o vrstama nasilja, a zatim kreirali pravila svog odjeljenja, upoznali učenike sa ciljevima Kluba. Prema riječima nastavnica, u toku je kreiranje školskih pravila.

Učenici su u okviru Kluba kreirali plakat o vrstama nasilja i poslali prve poruke svojim vršnjacima. Plakati su postavljeni u holu škole iznad kutije povjerenja.

Navode da su učenici, nastavnici i roditelji su predložili nekoliko aktivnosti koje će se realizovati do kraja školske godine.

“Prva dogovorena aktivnost, čija je realizacija u toku, je izrada karnevalskih maski-krinki povodom Praznika mimoze u našem gradu. Poslije izrade maski predviđen je defile predstavnika odjeljenja u školskom dvorištu, a nakon defilea od datih maski napraviti izložbu u holu škole”, kažu nastavnice.

U planu su i edukativne radionice sa učenicima na temu nenasilne komunikacije, tolerancije, timskog rada, elektronsko nasilje, u saradnji sa pedagoškinjom škole u okviru odjeljenjskih zajednica,  pisanje scenarija i snimanje kratkog filma o vrijednostima i zdravim stilovima života, kao i takmičenje u plesu u okviru kojeg će se svako odjeljenje predstaviti koreografijom koju su sami osmislili, a žiri sastavljen od učenika, nastavnika i roditelja odlučiće o tri prva mjesta koja dobijaju adekvatne diplome i nagrade.

Planiraju da urede školsko dvorište, a kako kažu u toku je uređenje prostorije Kluba u školi.

“Rješavanje problema nasilja je jedan od najvećih izazova za obrazovne institucije 21. vijeka. Saradnja učenika, nastavnika i roditelja je veoma važna u kreiranju aktivnosti koje bi spriječile svaki vid vršnjačkog nasilja. Zajedničkim aktivnostima razvijamo vrijednosti i vrline kod svih nas, a dosadašnja praksa je pokazala ako smo direktno uključeni u rad, u aktivnosti protiv vršnjačkog nasilja, da takva edukacija daje najbolje rezutate”, zaključuju ove nastavnice.

Formirani klubovi i u Baru i Nikšiću, uskoro počinju sa aktivnostima

Prema riječima pomoćnice direktora u OŠ “Mileva Lajović Lalatović” Nade Mitrović, konstitutivni sastanak Kluba roditelja, djece i nastavnika, održan je 10. februara, i do sada su definisali plan Kluba, održali sastanak sa roditeljima, nastavnicima i učenicima.

Navodi da su definisali aktivnosti za naredni period, a prva predstojeća je Osmomartovski bazar.

“Učenički parlament je zadužen da sa učenicima predstavnicima Kluba osmisle naziv Kluba”, kazala je ona.

Klub trenutno ima 18 članova, po šest učenika, roditelja i nastavnika.

Kao cilj Kluba navodi osnaživanje roditelja i učenika za ravnopravnim učešćem u životu i radu škole, sa posebnim akcentom za učenike žrtve nasilja.

“Mišljenja smo da će se klima mijenjati u smislu osnaživanja odnosa roditelja, učenika i nastavnika”, kazala je ona.

U OŠ Srbija Klub će sa radom početi u martu, a tome je prethodilo anketiranje učenika, nastavnika i roditelja.

“Anketirali smo 100 učenika, 100 roditelja i 25 nastavnika predmentne i razredne nastave. Odredili smo prostoriju za rad koja će biti adaptirana za deset dana, a u međuvremenu sve aktivnosti ćemo održavati u učionicama Škole”, kazale su nastavnice Elda Hodzić i Jadranka Marković.

Navode da je cilj Kluba je podsticanje efikasnog prijavljivanja nasilja i uključivanje zajednice koju čine roditelji, nastavnici, učenici i lokalna zajednica.

“Vjerujemo da će Klub uticati na transparentnost zajedničkih problema i rješavanje istih, kao i na razvijanje duha zajedništva i otvorenijeg i adekvatnijeg izražavanja emocija i razumijevanja”, zaključuju nastavnice ove škole.

SOS linija baner

SOS linija baner

Leave a Reply