Poziv za volontere za angažman na SOS Roditeljskoj liniji

Udruženje Roditelji poziva sve zainteresovane studente završnih godina ili diplomce psihologije, socijalnog rada i pedagogije da se obučavaju za savjetovanje na prvoj nacionalnoj i licenciranoj SOS Roditeljskoj liniji i volontiraju u okviru ovog besplatnog servisa, čije je sjedište u Podgorici.

Volonter/savjetnik je osoba koja obavlja savjetodavne usluge putem telefona namijenjenog za roditelje. Putem telefonskog savjetovanja volonter pruža podršku roditeljima, a koja se tiče njihovog odnosa sa djecom ili psiho-socijalnog razvoja djeteta. Prije početka volonterskog angažmana, savjetnik prolazi neophodnu obuku o osnovama telefonskog savjetovanja.

Volonter/savjetnik je dostupan za rad na liniji u skladu sa unaprijed određenim rasporedom rada, i ima mogućnost da kontinuirano pohađa edukacije koje Udruženje Roditelji obezbjeđuje za potrebe proširivanja savjetničkih kompetencija angažovanih volontera.

Kod budućih savjetnika/ca se posebno cijene vještine aktivnog slušanja i vještine telefonskog savjetovanja, ali to nije prepreka za uključivanje u volonterski angažman, jer se kroz iskustvo i obuke ove vještine savladavaju i nadograđuju.

Zainteresovani kandidati svoje biografije mogu poslati na e-mail adresu: [email protected].

Sa angažovanim volonterima biće potpisan ugovor na osnovu kojeg se očekuje da najmanje tri puta mjesečno u periodu od 12 mjeseci imaju praktičan rad na SOS Roditeljskoj liniji.

Od angažmana na SOS Roditeljskoj liniji, volonteri imaju mogućnost da prošire svoje iskustvo i znanje u oblasti telefonskog savjetodavnog rada, razvijaju vještine i znanja kroz učešće na dodatnim edukacijama iz srodnih oblasti, ali i da se kroz lične i supervizije poziva, lično i profesionalno razvijaju.

SOS Roditeljska linija je besplatan i povjerljiv servis za roditelje. Pozivom na broj 080 888 888, koji je besplatan za pozive iz svih mreža i iz svih gradova, i dostupan radnim danima u terminu od 9 do 17 sati, roditelji mogu razgovarati sa stručnim licima o svim nedoumicama i poteškoćama koje imaju, a tiču se razvoja i vaspitanja djece.

Ovo je prvi servis Udruženja Roditelji koji je dobio licencu za obavljanje djelatnosti socijalne i dječije zaštite od Ministarstva rada i socijalnog staranja, i to krajem 2018. godine. SOS Roditeljska linija je 6. februara obilježila 3 godine postojanja.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply