Okrivljeni za trovanje djece u Čanju ponudio roditeljima isplatu naknade

Vlasnik vile Lara Vasilije Gvozdenović ponudio je porodicama djece koja su se otrovala vodom tokom boravka u njegovom objektu 2011. godine da im isplati novčanu naknadu za taj slučaj, saznaje Dan. Odbrana je i ranije u nekoliko navrata pokušala da se dogovori sa oštećenima.

Danas je u podgoričkom Osnovnom sudu zakazano suđenje na kojem bi trebalo da se preciziraju detalji oko pomenute novčane naknade, a prema informacijama Dana, koje su dobili od nekoliko roditelja čija djeca imaju status oštećenih u ovom predmetu, i okrivljeni i oštećeni su saglasni da treba da dođe do poravnanja kojim bi se ovaj slučaj riješio poslije devet godina suđenja.

Iz advokatske kancelarije koja zastupa porodice oštećene djece ranije su nekoliko puta ukazivali nadležnim da će postupak zastarjeti zbog neažurnosti, ali konkretnog rješenja nije bilo. Oni su slali zahtjeve za ubrzanje postupka kako ne bi došlo do toga da niko ne odgovara za trovanje djece.

Osnovni sud u Baru je ranije odbio zahtjev za ubrzanje postupka, uz obrazloženje da je u pitanju složen predmet.

Nakon donošenja odluke da je došlo do zastare, roditelji djece su se žalili Ustavnom sudu, navodeći da nisu ispoštovana zagarantovana prava njihove djece propisana Ustavom Crne Gore, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Evropskom konvencijom o pravima djeteta.

U toj ustavnoj žalbi, između ostalog, piše da je djeci u krivičnom postupku povrijeđeno pravo na pravično suđenje, pravo na djelotvorni pravni lijek, pravo djeteta da bude saslušano u prisustvu roditelja i stručnih lica – socijalnog radnika, psihologa, pedagoga (organa starateljstva), branioca…

Prema toj žalbi, država nije preduzela sve odgovarajuće mjere da osigura zaštitu djeteta od svih oblika diskriminacije, a ukazano je i da je država propustila da u svim akcijama u vezi s djecom najbolji interesi djeteta budu od prvenstvenog značaja.

Vrhovno državno tužilaštvo je ranije odbilo preispitivanje presude kojom je Gvozdenović zbog zastare oslobođen optužbi za trovanje djece.

Zatim je Ustavni sud utvrdio da je Viši sud u Podgorici povrijedio pravo na pravično suđenje djeci koja su se otrovala u Čanju, donoseći dvije potpuno različite odluke o zastari krivičnog postupka protiv vlasnika vile Lara Vasilija Gvozdenovića.

Viši sud je u prvoj odluci ocijenio da do zastare nije došlo jer se radi o maloljetnicima. Nakon toga, isti sud drugačije je tumačio zakon, pa je odlučio da je postupak ipak zastario.

Probleme sa trovanjem imalo 106 djece

Tokom boravka u školi u prirodi u Čanju 2011. godine, probleme sa trovanjem imalo je 106 djece.

Kako je utvrđeno, uzrok trovanja bila je neispravna voda u vili Lara.

Gvozdenović je optužen za proizvodnju i stavljanje u promet škodljive životne namirnice jer je, prema optužnom predlogu, u maju 2011. godine stavio u promet vodu sa izvora i vodu iz vodovodne mreže koja je bila neispravna, usled čega je došlo do trovanja djece koja su bila na rekreativnoj nastavi u Čanju.

Izvor: Dan

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply