UO samo obavijestili o novoj odluci, iako su drugačije najavili

Direktor podgoričke predškolske ustanove “Đina Vrbica” Vuk Stanišić obavijestio je upravni odbor o ukidanju obaveznog spavanja za predškolce deset dana nakon što je svoju odluku dostavio svim vaspitačima u svim vaspitnim jedinicama.

UO nije pitao da se saglasi sa ovim izmjenama, već ga je samo obavijestio, iako je 15. decembra prošle godine iz uprave najavljeno da “u narednih mjesec neće mijenjati režim rada unutar vrtićkih jedinica, a taj period će iskoristiti za analizu stanja i ponašanja djece, nakon čega će definisati predlog izmjena o kojem će se zatim izjasniti upravni odbor”. UO je nadležan za usvajanje godišnjeg plan rada ustanove i stara se o njegovoj realizaciji.

U narednih mjesec analiziraju stanje pa saopštavaju predlog

Vijesti su objavile da je odluku o ukidanju obaveznog spavanja jedinicama direktor dostavio 27. januara, a upravni odbor o sprovođenju “pilot projekta” obavijestio gotovo 10 dana kasnije – 4. februara.

Stanišić ocjenjuje da se u ovom slučaju ne radi o izmjeni godišnjeg plana, donijetog u septembru, i da je informacija poslata UO na upoznavanje.

“Informacija o ovoj inicijativi, koja je inače i potekla od roditelja, poslata je na upravni odbor, naravno. Sami plan do sada nije mijenjan. Postoje različita mišljenja oko toga da li je nužna izmjena plana ili ne”, odgovorio je Stanišić na pitanja Vijesti da li je UO razmatrao izmjene usvojenog plana i da li je dao zeleno svjetlo.

Prema važećem planu rada ustanove, popodnevni odmor je predviđen za period od 12 do 14 časova.

U informaciji dostavljenoj UO navodi se da se radi o pilot projektu. Pilot projektni, odnosno testni projekat, sprovode se prema pravilu na fokus grupi, koja treba da prikaže potencijalni uspjeh ili neuspjeh novina na cijeloj populaciji. U ovom slučaju to bi značilo da ukidanje obaveznog spavanja, ali uz dogovor sa Savjetom roditelja i upravnim odborom, bude sprovedeno u jednoj ili više, nikako svim vaspitnim jedinicama, a poželjno u grupama gdje su djeca roditelja koji smatraju da njihovoj djeci nije potreban san.

“Uzevši u obzir gorenavedeno, naša odluka o ovom periodu opservacije nije u bilo kakvoj koliziji sa bilo kojim propisom, pa ni programom usvojenim od strane Nacionalnog savjeta, naravno, posebno kad uzmete u obzir da, kako smo i rekli, niko nije ukinuo spavanje, već je samo u periodu opservacije data mogućnost da se ne spava, što je ogromna i suštinska razlika. Nezavisno je li termin “pilot” srećno rješenje, “probni period” ili nešto treće, suština je ista: u prava i raspored djece koja trebaju san se ne dira ni u toku ovog perioda, već se ista takva prava daju djeci kojoj san u tom periodu dana nije potreban. Neko dijete preko noći spava 10 ili čak 11 sati, a neko sedam. Složićete se da se ona nikako ne mogu tretirati isto i da to nije dobro za samu djecu”, poručuje Stanišić.

Izmjena plana nije bilo zato što, tvrdi Stanišić, u tom dokumentu stoji termin odmor, a koji “ne mora značiti isključivo spavanje za svu djecu, već se može odnositi na mirne aktivnosti, bez skakanja i igre (bojanje, crtanje i sl)”.

“Naravno, odmor će i dalje značiti spavanje za svu onu djecu kojoj je san potreban. U tom smislu, obavijestićemo vas zasigurno u vezi sa planovima za eventualno mijenjanje godišnjeg plana”, kazao je direktor Vijestima.

U planu, i to u dijelu koji se odnosi na uzrast od tri do šest godina, poseban odjeljak je namijenjen odmoru – Metode, postupci i oblici rada za postupanje u vrijeme dnevnog odmora djece u vrtiću. U njemu piše:

“Opšte i posebne potrebe djeteta za dnevnim odmorom obavezne su da se zadovoljavaju kontinuirano, bez odlaganja i bez obzira na dob djeteta. Prostor i oprema moraju biti primjereno pripremljeni (dovoljno vazduha, topline, da nema promaje, da nije posebno zatamnjen, prikladna postelji na individualno označena za svako dijete, prikladna ćebad za djecu…). Zavisno o dobi, djecu higijenski pripremiti za dnevni odmor (skidanje suvišne odjeće, oblačenje pidžame i sl.). Posebnu pažnju usmjeriti na usnu duplju djeteta, da se ne bi odmaralo s ostacima neprogutane hrane u ustima. Za vrijeme dnevnog odmora djeca nikada ne smiju ostati bez nadzora vaspitača/ice… Eventualne specifične i vanredne situacije opisati u propisanoj pedagoškoj dokumentaciji”, stoji u planu ustanove, koji nije mijenjan.

Stanišić naglašava da ova odluka ni na koji način ne utiče na roditelje koji žele da njihovo dijete spava, a umnogome pomaže roditeljima i djeci koja ne spavaju.

“Tjerati dijete da ‘gleda u zid’ satima ležeći, nije, uvjeravamo vas, najbolje rješenje za bilo koga. Za svu ostalu djecu kojoj je san potreban, to će im biti i omogućeno. Drugim riječima, ovdje nije riječ o nametanju obaveze, već upravo o uvođenju fleksibilnosti i istih prava za svu djecu i roditelje. U tom smislu, uvjeravamo vas da odmor neće biti uskraćen nikome kome je potreban”, kaže direktor JPU “Đina Vrbica”.

Vijesti su pitale i čije će se želje poštovati ukoliko roditelj saopšti vaspitaču da njegovo dijete mora da spava zbog dnevne rutine koju su gradili godinama, a dijete ne želi da se odvoji od drugara koji ne spavaju i da li to ruši koncept projekta da dijete ne treba da “gleda u zid satima ležeći”.

Stanišić odgovara da će vaspitači u takvim slučajevima dati prioritet onome što budu rekli roditelji.

“Naravno da ako se roditelj ujutro se obrati vaspitaču i obrazloži zahtjev da dijete legne, njihov zahtjev će biti ispoštovan. Pa nikome nije cilj da uskraćuje san djeci kojoj je neophodan, već da omogući djeci koja ne spavaju da imaju na to pravo, odnosno da imamo individualni pristup. Vjerujte, ovaj pristup je za samu upravu mnogo teži, ali mi smo i pored toga ušli u ovo, upravo imajući u vidu interes djece, a ne kako sebi da olakšamo”, tvrdi Stanišić.

Na pitanje da li ustanova, s obzirom na to da se godinama priča o nedostatku prostora, ima mogućnosti da obezbijede spavanje bez buke djeci kojoj to treba, Stanišić odgovara da “nema buke, kapaciteti postoje”.

Savjet roditelja ranije je tražio preispitivanje ove odluke uprave vrtića. Zbog toga su i inicirali utvrđivanje zakonitosti odluke o promjeni režima rada, a svoju inicijativu uputili su Ministarstvu prosvjete, Prosvjetnoj inspekciji, Nacionalnom savjetu za obrazovanje, Zaštitniku ljudskih prava, Zavodu za školstvu i skupštinskom Odboru za prosvjetu i nauku.

Vaspitačica predškolskom uzrastu, ali i predsjednica Sindikalne organizacije Stanka Bošković smatra da treba pokušati mjesec dana sa novim režimom, kako bi se znalo da li je odluka valjana i opravdana.

Kaže i da je u ponedjeljak, prvog dana primjene odluke, dvoje djece u njenoj grupi tražilo da spava.

“To im je omogućeno. Ali su vrlo brzo poželjeli da se pridruže ostalima”, kazala je ona.

Na pitanje da li je dobijala primjedbe kolega zbog promijenjenog režima, koji mijenja i njihov dnevni posao, odgovorila je da “vaspitači mogu sve”.

“Onaj ko zna svoj posao, znaće i kako da zabavi djecu. To nikako ne mora da bude gledanje crtanih, već mogu da se igraju društvene igre i slično”, kazala je ona.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply