Pokrenuta peticija za obezbjeđivanje besplatnih udžbenika

Na portalu epeticije počelo je prikupljanje potpisa za obezbjeđivanje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Crnoj Gori.

Peticijom se traži da svi đaci osnovnih škola u Crnoj Gori, bez obzira na materijalni status njihovih porodica, najkasnije od školske 2020/2021 dobiju besplatne udžbenike.

Kako je u peticiji naveo inicijator Marko Begović, osnovno školovanje je obavezno i besplatno,  a besplatni udžbenici neophodni imajući u vidu veoma nepovoljnu društveno-ekonomsku situaciju u Crnoj Gori.

Prema njegovim procjenama, fiskalni uticaj ove mjere bio bi neznatan na Budžet Crne Gore.

Da bi se podržala ova inicijativa potrebno je unijeti ime i prezime, matični i broj lične karte. Glasanje traje dva mjeseca, a ukoliko bude prikupljen dovoljan broj potpisa građana – 3.000, nadležno ministarstvo će u roku od 20 radnih dana, peticiju pretočiti u formalnu inicijativu i podnijeti Vladi na razmatranje.

GLASAJTE ————> https://epeticije.gov.me/ 

 

 

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply