Roditelji blizanaca mogu istovremeno koristiti 70 dana porodiljskog odsustva

Foto: Ilustracija

U Crnoj Gori od januara ove godine oba roditelja blizanaca, trojki, četvorki… imaju pravo da istovremeno koriste porodiljsko odsustvo u trajanju od 70 dana, što im omogućava novi Zakon o radu.

U prethodnom Zakonu o radu nije pravljena razlika da li je rođeno jedno ili više djece iz jedne trudnoće pa su pravo na ovo odsustvo imale isključivo majke.

Udruženje Roditelji je u procesu javne rasprave predložilo i da se porodiljsko i roditeljsko odsustvo ubuduće produžava za roditelje koji imaju djecu iz višeloplodnih trudnoća odnosno blizance, troje, četvorke… za po šest mjeseci ali taj predlog nije prihvaćen.

Zakon o radu doniio je i izmjene u dijelu koji se tiče porodiljskog odsustva koje trudnice koriste prije rođenja djeteta. Ranije su zaposlene žene mogle da koriste ovo pravo najviše 45 dana od termina porođaja, a obavezno 28 dana prije. U novom Zakonu sada piše samo da obavezno porodiljsko odsustvo počinje 28 dana prije porođaja.

Zakon o radu definiše da majka mora biti na porodiljskom odustvu ukupno 98 dana, odnosno 28 dana prije dana očekivanog porođaja, i još 70 dana nakon toga. Nakon tog perioda počinje roditeljsko odustvo, do prvog prvog rođendana djeteta, koje mogu da koriste ili majka ili otac.

Otac može koristiti porodiljsko odsustvo od dana rođenja djeteta u slučaju da je majka umrla na porođaju, teško bolesna, napustila dijete, ako je lišena roditeljskog prava ili se nalazi na izdržavanju kazne zatvora.

U Zakonu se navodi da ako je dijete rođeno prije dana očekivanog porođaja, obavezno porodiljsko odsustvo se produžava onoliko dana za koliko je dijete ranije rođeno. Pod ranije rođenim djetetom, podrazumijeva se dijete koje je rođeno prije navršenih 37. sedmica trudnoće, prema nalazu nadležnog doktora specijaliste.

 

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply