U Podgorici još bolji rezultati u prošloj godini, i u Nikšiću istim tempom

Igračkoteka i Razvojni centar Podgorica prošle godine su ponovo zabilježili pozitivan trend u svim segmentima rada, a uzlaznom putanjom krenuo je ovaj servis udruženja Roditelji u Nikšiću, koji je otvoren u junu.

Veliki broj kompanija i pojedinaca podržao je ova dva servisa i to sa ukupno preko 18 hiljada eura. Ovaj novac utrošen je za obnavljanje i unaprjeđenje aktivnosti i sadržaja Igračkoteke i Razvojnog centra u Podgorici, otvaranje Igračkoteke i Razvojnog centra u Nikšiću kao i funkcionisanje servisa Učionica družionica koji je namijenjen djeci iz socijalno najugroženijih porodica.

U okviru Igračkoteke i Razvojnog centra u Podgorici u prošloj godini realizovano je 205 radionica koje su vodila 103  volontera. Kroz radionice je prošlo 650 djece, što je za 110 više u odnosu na godinu ranije.

U Biblioteku igračaka u prošloj godini učlanilo se 77 novih porodica pa je ukupan broj korisnika bio 572. Od 2015. godine kada je osnovana Igračkoteka i Razvojni centar u Podgorici broj razduženih igračaka iznosi 6.391.

Programom podrške pri učenju bilo je obuhvaćeno 38 djece i sa njima je na savladavnju školskog gradiva radilo 28 volontera. Ukupno je realizovano 509 individualnih časova sa djecom.

Volonteri su bili ključna karika u radu, a to su prepoznali i drugi. Ljubica Nikolić, koja već tri godine volontira u okviru programa Podrška pri učenju i Učionica Družionica, gdje pomaže mališanima iz socijalno ugroženih porodica u učenju, dobila je za Godišnju nagradu za volonterizam ADP Zid. Ona sa puno posvećenosti i truda pomaže djeci da rade domaći, uči sa njima pjesmice, vježba za kontrolne…

U program Učionica Družionica, u toku kojeg su svake subote od 9 do 18 sati djeca kojoj je potrebna podrška u rastu i razvoju, uz pomoć volontera, vježbaju gradivo iz škole s kojim imaju poteškoće, učestvovuju u raznim kreativnim, edukativnim i psihološkim radionicama, igraju se i druže, bilo je uključeno 44 djece uzrasta od 6 do 14 godina. U Učionici Družionici je bilo angažovano 36 volontera.

I ove godine je nastavljena saradnja sa psiholozima iz Udruženja psihologa koji vode radionice za razvoj socio-emocionalnih vještina, slike o sebi, samopouzdanja, društveno prihvatljivog ponašanja, nenasilne komunikacije… Broj održanih grupnih časova je 333, a realizovano je 45 kreativnih, muzičkih, radionica glume i druženja sa animatorima, kao i 77 psiholoških radionica u saradnji sa Udruženjem psihologa.

Učionica Družionica je tokom godine prepoznata kao značajan servis podrške najugroženijija, zato je imala podršku od više organizacija, pojedinaca i firmi. Program je realizovan uz pomoć kompanije Next auto i Addiko banke.

Za pomoć Igračkoteci i Razvojnom centru Podgorica organizovane su i humanitarne akcije. Privatna predškolska ustanova Artić Pinokio organizovala je u decembru Humanitarni novogodišnji Bazar i od novca koje je prikupljen – 1.000 eura su opredijelili za Učionicu Družionicu. Pored toga, prikupili su i donirali pribor i garderobu za djecu iz socijalno ugroženih porodica, kao i igračke za fond Biblioteke igračaka. Kompanija S Leasing je i opredijelila 1.200 eura za kupovinu jakni i obuće za zimu djeci uključenoj u programe podrške obrazovanju. Plesni klub Sonrisa je organizovao humanitarno plesno veče, takođe, za pomoć u obrazovanju socijalno najugroženije djece. Tom prilikom prikupljeno je 413 eura.

Prijatelj Učionice Družionice, koji im već duži vremenski period pomaže, donirao je 1.000 eura za djecu iz Učionice Družionice, što će biti usmjereno na razvoj talenata kod djece.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, školica BraionObrain organizovala je humanitarno druženje i zabavu u sportskom konjčkom klubu Budućnost, pri čemu su prikupljeni garderoba, obuća, igračke i oprema za djecu iz socijalno ugroženih porodica.

Osim njih, program su podržali brojni pojedinci obezbjeđivanjem pribora, užine, garderobe za djecu.

Uspostavljena je saradnja sa Volonterskim klubom Gimnazije “Slobodan Škerović” čiji su se članovi uključili u socijalne servise Igračkoteke i Razvojnog centra.

Nastavljena je saradnja sa Fakultetom Političkih nauka i organizovana praksa za 14 studenata sa smjera Socijalni rad i socijalna politika, u trajanju od dvije sedmice. Tim povodom studentkinje su pratile aktivnosti Igračkoteke i Razvojnog centra i aktivno učestvovale.

Kako bi se promovisali programi podrške obrazovanju i obezbijedio veći broj dobrovoljnih aktivista, u nekoliko obrazovnih ustanova predstavljeni su socijalni servisi koji funkcionišu upravo zahvajujući volonterima. S tom namjerom predstavnice Igračkoteke su posjetile Školu za srednje i više stručno obrazovanje ,,Sergije Stanić”- Podgorica, Srednju mješovitu školu Golubovci i Srednju ekonomsku školu “Mirko Vešović”. Takođe, prezentacija socijalnih servisa održana je i na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, smjer psihologije i pedagogije.

Addiko Banka Crna Gora je obezbijedila finansiranje dijela servisa od januara do maja protekle godine. Oni su, u prostoru Igračkoteke i Razvojnog centra, organizovali i lutkarsku predstavu Crvenkapa tokom koje je većina djece prvi put imala priliku da osjeti magiju lutkarskog pozorišta, koju su prenijele sjajne glumice Branka Femić i Katarina Krek iz Teatra mladih. Predstavi su prisustvovala djeca koja su uključena u programe podrške u obrazovanju.

Osim rada na polju obrazovanja, socijalizacije i motivacije u Igračkoteci i Razvojnom centru su se trudili da djeci omoguće da besplatno treniraju sportove i razvijaju vještine koje ih interesuju a nijesu im dostupne. U toku godine je 13 djece sa evidencije pohađalo treninge fudbala, odbojke i košarke, i časove glume.

U saradnji sa SSŠ “Sergije Stanić” pokrenuta je incijativa I ja želim užinu čiji je cilj da se obezbijedi besplatna đačka užina djeci iz socijalno ugroženih porodica. Uz pomoć kompanije Nemesis i Komercijalne banke AD Podgorica obezbijeđena je užina za 52 djece. Cilj je da i ove godine nastave sa ovom incijativom kako bi se obezbijedila užina što većem broju djece.

Igračkoteka i Razvojni centar učestvovao je u manifestaciji Otvoreni dani nauke, koju organizuje Ministarstvo nauke, organizacijom tri eksperimentalne radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta u parku Kruševac.

U saradnji sa Vijestima realizovano je 20 edukativnih radionica, koje su pratile teme enciklopedija izdanja Moja prva enciklopedija.

Grupa za socijalnu podršku udruženja Roditelji je u toku godine, u saradnji sa drugim organizacijama, pružila je podršku socijalno ugroženim porodicama na više načina. U decembru je podijeljeno 116 novogodišnjih paketića djeci iz Učionice Družionice, Podrške pri učenju i evidencije grupe za socijalnu podršku. Pomoć u gradrobi, obući, igračkama… dobilo je 170 porodica.

U toku humanitarne akcije Podijelimo, jer zajedno možemo više, prikupljen je i doniran školski pribor za 421 dijete iz 193 socijalno ugrožene porodice.

U prostorijama Igračkoteke i Razvojnog centra realizovan je i projekat Razvojna edukativa učionica, uz finansijsku podršku Ministarstva prosvjete. Kroz projekat organizovano je 76 kreativno-edukativnih radionica, tri ciklusa Male škole umjetnosti koji je podrazumijevao sedam radionica, a podržana je i realizacija programa podrške u obrazovanju.

U okviru projekta Alat za zanat, koji je udruženje Roditelje realizovalo u saradnji sa Unijom mladih preduzetnika, organizovano 10 zanatskih radionica za 20 starijih osnovaca u trajanju od dva mjeseca. Cilj projekta je razvijanje vještina za zanatski rad i povećanje motivacije za nastavak obrazovanja djece iz socijalno ugroženih porodica na nivou Glavnog grada. Spisak djece je napravljen u saradnji sa Centrom za socijalni rad.

Od novembra prošle godine Igračkoteka i Razvojni centar počela je sa realizaciojm projekta koji finansira Glavni grad Podgorica. Projektom su predviđene kreativno edukativne radionice, izleti, kao i individualna i grupna podrška na savladavanju školskog gradiva. Ovaj projekat se nastavlja i u 2020. godini.

Igračkoteka i Razvojni centar Nikšić

Nakon dugog perioda opremanja, u junu prošle godine otvorena je Igračkoteka i Razvojni centar u Nikšiću sa idejom da servis pruža iste aktivnosti i usluge kao i u Podgorici.

U okviru Igračkoteke i Razvojnog centra od juna do decembra realizovano je 60 radionica koje je vodilo 58 dobrovoljnih aktivista. U radionicama je učestvovalo 180 djece. Ukupan broj korisnika Biblioteke igračaka do kraja 2019. godine je bio 55, a igračke su iznajmili 220 puta.

Programom podrške pri učenju bilo je obuhvaćeno 17 djece sa kojima je na savladavanju školskog gradiva radilo 14 dobrovoljnih aktivista. Sa realizacijom ovog programa u Nikšiću se počelo u  novembru i ukupan broj održanih časova je bio 75.

Četiri socijalno ugrožene porodice dobile su kompjutere od Alter Modus-a. Za dvoje prvaka obezbijeđena je školska užina. Djeca sa podrške pri učenju i evidencije za socijalnu podršku, njih 28, dobili su novogodišnje paketiće. Djeci iz 11 porodica podijeljeno je 10 jakni i 15 pari obuće.

U humanitarnoj akciji Podijelimo, jer zajedno možemo više, koja je prvi put organizovana u Nikšiću, za početak nove školske godine opremljeno je 48 djece iz 24 socijalno ugrožene porodice.

Prostorije u kojima su smješteni Igračkoteka i Razvojni centar u vlasništvu su OŠ “Luka Simonović”, koja ih je ustupila Udruženju na petogodišnje korišćenje. Prostor ima dvije prostorije, od kojih je jedna učionica, a druga se koristi za Biblioteku igračaka i knjiga.

Opremanje i adaptaciju prostorija Igračkoteke i Razvojnog centra u Nikšiću pomogao je veliki broj donatora zahvaljući kojima su uspjeli da počnu sa radom u junu. To su: Erste banka, Alter Modus, Societe Generale banka, Ramel, Joković prestige, Haus majstor, Balbo Radulović, Mazor, Ening, Mesna industrija Goranović, Gazdinstbo Butorović, NTC, Luxor doo, VH Montenegro, Jadroagent Bar, Vodovod Niksic, Osmanagić Co, Akropolis, Raduč doo, Popović doo, Gradnja Inzenjering, Mond, Compania De Vinos, Knežević transport, MM Mont, Dormeo.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply