Radionice posvećene kreativnom izražavanju i vještinama komuniciranja

Igračkoteka i Razvojni centar udruženja Roditelji za narednu sedmicu je pripremio tri zanimljive kreativno-edukativne radionice. Djeca će kroz individualni pristup raditi na tangramu, drevnoj istočnjačkoj slagalici, dok će stariji drugari kreirati svoj lični znak. Pripremljene su i jezičke igre koje im pomažu da se ljepše izražavaju, obogate svoj rječnik ali i da vježbaju vještinu komuniciranja.

Besplatne radionice se održavaju u prostoru Igračkoteke i Razvojnog centra, u ulici Bracana Bracanovića 74/a u Podgorici. Zbog ograničenog broja mjesta, obavezno je prijavljivanje na e-mail [email protected], broj telefona 020 22 10 00 ili u inbox Facebook stranice Igračkoteka i Razvojni centar.

U ponedjeljak, 20. januara sa početkom u 18 sati uslijediće nova zanimljiva kreativna radionica pod nazivom Tangram 10, a namijenjena djeci uzrasta od 4 do 8 godina.

Tangram 10 ili tangram za mene i tebe zamišljena je kao radionica individualnog rada sa djecom mlađeg uzrasta. Deset studenata specijalističkih studija FVU Univerziteta Mediteran i deset polaznika radionice radiće na tangramu, drevnoj istočnjačkoj slagalici, na kreativan i zabavan način. Tangram se sastoji iz 7 različitih objekata koji se mogu slagati i kombinovati na različite načine, gradeći slike-figure. Radionica doprinosi razvoju geometrijske i vizuelne kombinatorike, mašte i koordinacije. Broj mjesta je ograničen na 10.

U utorak, 21. januara u 19 sati organizujemo radionicu Jezičko razgibavanje, na kojoj će drugari uz instrukcije Danijele Knežević, menadžerke kreativnih komunikacija, naučiti korisne vještine komunikacije.

Jezičko razgibavanje je radionica namijenjena djeci uzrasta od 6 do 12 godina.

U okviru ove radionice djeca na nenametljiv i zabavan način uče osnove komuniciranja, nadograđuju fond riječi i vježbaju verbalnu fluentnost (rječitost). Tokom radionice djeca sarađuju sa vršnjacima i uče se timskom radu kroz posebno osmišljene jezičke igre. Neke od igara u kojima djeca učestvuju tokom radionice su: premetaljke, ulančavanje riječi, rimovanje, asocijacije, pripovjedanje. Ove igre im pomažu da se ljepše izražavaju, obogate svoj rječnik i postižu bolje rezultate u školi, ali i vježbaju vještinu komuniciranja. Radionica je namijenjena školarcima, a broj mjesta je ograničen na 15.

U četvrtak, 23. januara u 19 sati biće održana likovna radionica pod nazivom Moj lični znak, koju realizujemo u saradnji sa NVO Proces.

Naše okruženje je sačinjeno od mnoštvo simbola, nevidljivih i vidljivih, kojima međusobno komuniciramo. Oni mogu nositi univerzalno značenje, ali vrlo često mogu biti i lični. Naša imena, takođe, nose određeno značenje.  Na radionici djeca će se baviti vizualnim prikazivanjem svojih inicijala. Služeći se likovnim elementima – bojom, oblikom, linijom-svako dijete će dati jediinstveni pečat svom znaku. Na ovaj način upoznaće se jednim segmentom grafičkog dizajna, a to je stvaranje logotipa. Kroz ovu aktivnost djeca će promišljati o načinu spajanja dva grafička elementa u vidu slova, čime će se, pored kreativnosti, podsticati i sposobnost za rešavanje problema.

Radionicu vode grafičke dizajnerke Arijana Kadić i Anja Marinović, a namijenjena je djeci uzrasta od 8 do 12 godina. Broj mjesta je ograničen na 15.

Leave a Reply