Odlučiće o eventualnoj zabrani petardi nakon analize

Foto: Ilustracija

Direktorat za vanredne situacije MUP-a uputiće inicijativu predstavnicima Uprave policije, zdravstvenog sistema i drugim nadležnim organima za izradu precizne i detaljne analize o efektima upotrebe pirotehničkih sredstava, i nakon toga donijeti odluku o eventualnoj zabrani prodaje petardi.

Iz MUP-a podsjećaju da je inicijativa pokrenuta s obzorom na to da je tokom praznika bilo zloupotrebe i nestručnog rukovanja pirotehničkim sredstvima, što je za posljedicu imalo ozbiljne povrede jednog broja osoba, među kojima ima i djece.

Ističu da su odgovorno i sa dobrom namjerom prihvatili inicijativu Sindikata doktora medicine, određenih političkih partija i građana da se zabrani prodaja pirotehničkih sredstva koja su potencijalna opasnost za zdravlje građana.

Prodaja i upotreba pirotehničkih sredstava uređeni su Zakonom o eksplozivnim materijama. Ovo pitanje je, kako kažu u MUP-u, usklađeno sa propisima i standardima Evropske unije iz ove oblasti.

Zakonom je utvrđeno da pirotehnička sredstva razreda I (prskalice, fontane za torte, melodijske svjećice, itd) predstavljaju malu opasnost, stvaraju zanemarljivu buku, namijenjena su za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, mogu se naći u prodaji tokom cijele godine i mogu se prodavati licima starijim od 16 godina života.

Pirotehnička sredstva razreda II (petarde, boksevi, rimske svijeće, rakete, vulkani itd) predstavljaju malu opasnost, stvaraju malu buku, namijenjena su samo za spoljašnju upotrebu i mogla su se naći od 20. decembra do 15. januara i prodavati, i to, kako ističu u MUP-u, isključivo, licima starijim od 18 godina života. Ova sredstva se prodaju u objektima koji moraju ispunjavati propisane tehničke uslove i standarde.

U MUP-u kažu da, nažalost, problem predstavlja i nelegalna prodaja pirotehničkih sredstava.

“I ova pojava se mora suzbiti sinhronizovanim djelovanjem svih nadležnih inspekcijskih službi, a sve sa ciljem sprečavanja stavljanja u promet pirotehničkih sredstava za koja ne postoje dokazi da ispunjavaju tehničke zahtjeve i standarde, pa samim tim predstavljaju i povećanu opasnost pri upotrebi”, kazali su iz MUP-a.

Zakonom o eksplozivnim materijama, članom 45c propisano je da Ministarstvo unutrašnjih poslova može radi zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životne sredine i imovine da naredi da se skrati vrijeme prodaje pirotehničkih sredstava, kao i da ograniči prodaju i upotrebu pojedinih pirotehničkih sredstava, kao i da je dužno da naredbu objavi u sredstvima javnog informisanja najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

Iz MUP-a navode da su pirotehnička sredstva koja su u prometu, a za koja Direktorat za vanredne situacije daje dozvolu, sertifikovale ovlašćene evropske laboratorije i da kao takva ispunjavaju tehničke zahtjeve za adekvatnu upotrebu.

Ta se sredstva od 15. januara do 20. decembra ne mogu naći u legalnoj prodaji.

Leave a Reply