Zbog nepravilnosti u radu razriješena direktorica OŠ “Braća Labudović”

JU OŠ “Braća Labudović” (Foto: Facebook)

Direktorica nikšićke Osnovne škole “Braća Labudović” Biljana Mićković razriješena je zbog nepravilnosti u radu.

Prosvjetni ispektor je obavio inspekcijski nadzor u nekoliko navrata, kada je ukazano sada već bivšoj direktorici Mićkovoć da rasporedi nastavnika iz predmeta Crnogorski – srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost onako kako propisi nalažu, odnosno onako kako je predložilo Nastavničko vijeće Škole.

Međutim, kako nepravilnosti nijesu otklonjene ni nakon kontrolnih inspekcijskih nadzora, niti rješenja inspekcije, inspekcija je podnijela prijedlog za razrješenje, ali i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv direktorice. Prijedlog za razrješenje, ministar prosvjete Damir Šehović je usvojiom objavio je CDM.

“Vjerujemo da svaki direktor ima određene kvalitete koji su ga i doveli na tu poziciju, ali isto tako vjerujemo u to da taj odgovoran posao u svakom momentu po otpočinjanju mandata direktor mora da obavlja sa podjednakom pažnjom, temeljno i prije svega u skladu sa zakonom. Ukoliko ne bude tako, nećemo, kao ni do sada, bježati od njihove odgovornosti za kvalitet obavljenog posla, ali ni od sopstvene odgovornosti da intervenišemo onda kada procijenimo da je to neophodno”, kazali su iz Ministarstva prosvjete za CdM.

Prema njihovim riječima niti jedna pozicija nije “poklon” već obaveza prema djeci i obrazovnom sistemu, a Ministarstvo će se uvijek voditi upravo potrebama sistema, a ne pojedinaca.

“U krajnjem, govoreći na nivou principa, neko za koga je procjena da ne odgovara adekvatno zahtjevima mjesta direktora, istovremeno može, na primjer, imati odličnukomunikaciju sa đacima u učionici, i vrlo je blagotvorno za obrazovni sistem da to prepozna”, zaključuju u Ministarstvu prosvjete.

Izvor: CDM

Bebo2

SOS linija baner

Leave a Reply