Motorni razvoj u prva tri mjeseca

PIŠE: Vesna Samardžić, fizioterapeutkinja, Udruženje fizioterapeuta Crne Gore

Poznavanje normalnog motornog razvoja i njegovih varijeteta od značaja je u ranoj dijagnostici razvojnih poremećaja i blagovremenom uključivanju djeteta u neki od vidova habilitacionih postupaka kako bi se funkcionalni potencijal djeteta iskoristio u najvećoj mjeri.

Motorni razvoj u 1. mjesecu

 • Kad leži na leđima, dijete glavu drži okrenutu ne jednu ili drugu stranu, nema privilegovane strane.
 • Šake su zatvorene, stisnute u pesnice.
 • U položaju na trbuhu ekstremiteti su potpuno savijeni, karlica visoko podignuta od podloge.
 • Krajem prvog mjeseca, potrbuške okrenuto dijete podiže glavu na 2-3 sekunde, a zatim je spušta na jednu stranu.
 • U koji god položaj ga postavite, dijete zauzima povijenu posturu zbog normalno povećanog mišićnog tonusa u fleksorima-mišićima koji savijaju trup…ekstremitete…
 • Pri svakom jačem unutrašnjem ili spoljašnjem nadražaju, dijete se uplaši.

Položaj za spavanje koji se preporučuje je položaj na boku. Preporučuje se kao bezbjedan jer su disajni putevi slobodni. U ovom položaju dijete se osjeća sigurno, malo mu pomognete oko stabilnosti tako što stavite iza leđa zarolani frotir ili možete koristiti jastuk u obliku polumjeseca.

Motorni razvoj u 2. mjesecu

 • U položaju na trbuhu podiže glavu od podloge 45 stepeni, zadržava nakratko, oslonac preko podlaktica prividan.
 • Noge su rotirane prema spolja.
 • Refleks hvatanja prisutan, traje do 5. mjeseca
 • Dijete fiksira predmet nekoliko sekundi, prati predmet u lijevo i u desno po horizontali 30 stepeni.
 • Do trećeg mjeseca nejasna je percepcija zvuka.

Motorni razvoj u 3. mjesecu

 • ​U položaju na trbuhu dijete podiže glavu i ramena 45-90 stepeni, zadržava minut i okreće glavu lijevo i desno. Karlica je ravno na podlozi.
 • Ako mu stavite predmet u ruku, drži ga i gleda. Prati predmet po horizontali do 45 stepeni i počinje da prati predmet po vertikali.
 • Počinje okretati glavu prema izvoru sluha.
 • Beba može sama da se okrene na stranu ili potpuno: sa trbuha na leđa i ovakvo okretanje je rezultat prostih refleksa koji još uvijek postoje.
 • Otkriva šake i igra se šakama.

Kada je dijete budno, savjetuje se pozicioniranje na trbuhu. Ovaj položaj je jako koristan za uspostavljanje kontrole glave, razvoj potpornih reakcija za ruke, jačanje mišića i razvoj koordinacije oko-šaka-usta.

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply