Zašto je važno da shvatimo koje su posljedice batina

Foto: Ilustracija

Roditelji vole svoju djecu, žele im samo najbolje i vjeruju da sve što rade, rade za njihovo dobro. Ipak, ponekad njihovi postupci mogu dovesti do suprotnih ili neželjenih rezultata. Zato je važno da se roditelji informišu o tome koji postupci dovode do kojih posljedica, kako bi bili sigurniji da zaista rade ono što je u najboljem interesu njihovog djeteta.

Nasilje u porodici, iza zatvorenih vrata, nažalost, dešava se češće nego što možemo zamisliti…

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici nasilje u porodici definiše kao “činjenje ili nečinjenje člana porodice kojim se ugrožava fizički, psihički, seksualni ili ekonomski integritet, mentalno zdravlje i spokojstvo drugog člana porodice, bez obzira na mjesto gdje je učinjeno”.

Pročitajte više na sajtu naše SOS Roditeljske linije.

Leave a Reply