U Centru za autizam 5.030 korisnika, 102 djeteta sa dijagnozom autizma

Foto: CDM

Tačan broj korisnika Centra za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju ˝Ognjen Rakočević˝ je 5.030, od čega je broj djece sa dijagnostifikovanim autizmom 102, saopšteno je iz Kliničkog centra Crne Gore nakon spekulacija o radu i kadru Centra.

”Tačan broj korisnika Centra za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju ˝Ognjen Rakočević˝ je 5.030, od čega dio Centra koji se bavi dječjom i adolescentnom psihijatrijom ima 4.380 korisnika zdravstvenih usluga, a dio koji se bavi fizikalnom medicinom 650 korisnika”, kazali su iz KCCG-a.

Navode da od broja djece koje imaju tegobe iz oblasti dječje i adolescentne psihijatrije, kod 3.325 su u pitanju razvojni poremećaji, u koje spada i autizam. Od toga, broj djece sa dijagnostifikovanim autizmom je 102.

“Uz autizam, tu su i poremećaji ekspresivnog govora, poremećaji receptivnog govora, poremećaji školskih vještina, poremećaji intelektualnog razvoja, poremećaji hiperaktivnosti i nedostatka pažnje, te motorni i vokalni tikovi. Ostatak od 1.055 korisnika su djeca sa drugim problemima iz oblasti dječje i adolescentne psihijatrije, u koje spadaju adolescentna kriza, poremećaji raspoloženja (depresija, manija), poremećaji ponašanja, rane psihoze, te poremećaji ishrane (anoreksija, bulimija)”, pojašnjavaju iz KCCG-a.

U svom saopštenju dodaju da su uslijed upotpunjavanja kadra sa dolaskom dječjeg psihijatra, u toku aktivnosti u cilju daljeg unapređenja rane dijagnostike, kao i detekcije neprepoznatih slučajeva starije djece kako onih sa autizmom, tako i onih sa drugim razvojnim poremećajima.

Iz KCCG-a su za portal Roditelji.me kazali da je u Centru trenutno zaposleno osam psihologa, dva defektologa – logopeda, jedan defektolog-oligofrenolog i jedsn defektolog – somatoped.

Dodaju da su u Centru su zaposleni i jedan specijalista dječje i adolescentne psihijatrije, zatim jedan specijalista fizijatar, šest fizioterapeuta, jedna viša medicinska sestra i još četiri medicinske sestre.

“Jedan logoped je napustio ustanovu u novembru ove godine”, kazali su iz KCCG za portal Roditelji.me.

Prema njihovim riječima, tretmani logopeda traju 30 minuta, tretmani psihologa i defektologa traju 60 minuta dok tretmani fizioterapeuta traju od 30 do 45 minuta.

Izvor: FOS Media/Roditelji.me

Leave a Reply