SOS linija, školski timovi protiv vršnjačkog nasilja i veća odgovornost direktora

Linija za prijavu nasilja u školama, nacionalni tim protiv vršnjačkog nasilja, veća odgovornost direktora škola ukoliko ne reaguju adekvatno na nasilje, neke su od mjera Programa za suzbijanje nasilja i vandalizma u školama, koje je Ministarstvo prosvjete predstavilo danas.

“Otvorena je linija za prijavu nasilja u školama; formiran je nacionalni tim protiv nasilja; u toku je formiranje i školskih timova u svim školama; biće angažovani zaštitari u jednom broju škola; disciplinske mjere protiv učenika biće izmijenjene; dok će direktori snositi mnogo veću odgovornost ako ne reaguju adekvatno na vršnjačko nasilje, jer će to biti jedan od mogućih uslova za razrješenje”, kazali su iz ovog resora.

Navode da su sve ove mjere samo dio Programa za suzbijanje nasilja i vandalizma u školama.

Uz ministra, direktorima škola se obratila i direktorica Udruženja Roditelji Kristina Mihailović, koja je podržala Program i koja je i sama članica nacionalnog tima protiv nasilja u školama koji je formiralo Ministarstvo.

Jedna od poruka svih prisutnih bila je i da roditelji moraju preuzeti odgovornost za ponašanje djece, kao i svi ostali nadležni organi mjere iz svoje nadležnosti.

„Imao sam potrebu da vam u direktnom kontaktu pojasnim koliko je tema vršnjačkog nasilja značajna za Ministarstvo, koliko u tom dijelu očekujemo od škola, te koliko ćemo školu u narednom periodu smatrati odgovornom za oglušivanje o ovaj problem koji može da ostavi trajne posljedice na dijete. Ali sam isto tako imao potrebu i da javno pošaljem poruku da škola nije ostrvo”, kazao je ministar Šehović.

On kaže da zahtijevaju da se roditelj odazove kada je pozvan u školu zbog vršnjačkog nasilja čiji je vinovnik njegovo dijete.

“Očekujemo da Centar za socijalni rad isprati do kraja ambijent u kome se kreću djeca koja su u riziku od socijalno neprihvatljivog ponašanja. Vjerujemo da će policija, kao i uvijek do sada, odraditi svoj dio posla. I u toj situaciji, kada svako radi svoj dio, školi je mnogo lakše da reaguje. A i Ministarstvu, ukoliko se škola ogluši o svoje obaveze”, poručio je ministar.

Mihailović je podržala mjere, rekavši da su one pokazatelj da državni organi i nevladine organizacije mogu ozbiljno i kvalitetno da sarađuju.

“Udruženje Roditelji se vršnjačkim nasiljem bavi posljednjih godina, a sa Ministarstvom prosvjete od početka 2018. godine. Zajednički smo sprovodili niz aktivnosti, koje su dovele i do ovog programa koji se danas predstavlja, ali i do Nacionalnog akcionog plana djelovanja protiv vršnjačkog nasilja, koji ćemo uskoro predstaviti”, kazala je ona.

Mihailović vjeruje da ćemo uz sve te aktivnosti imati značajno unaprijeđen ambijent koji prepoznaje odgovornost svih strana i zna kako da odgovori na vršnjačko nasilje.

“Važno je da istaknem da će naše zalaganje i dalje biti usmjereno i na roditelje i njihovu odgovornost, odnosno sistemski ćemo obezbjeđivati podršku roditeljima kada ne umiju sami, ali se moramo baviti situacijama bježanja od odgovornosti od strane roditelja”, kazala je ona.

Program je, kako je rečeno na sastanku, bio predviđen za predstavljanje naredne godine, uz kampanju koja je planirana takođe od naredne godine, ali je, u svijetlu nekoliko nedavnih slučajeva nasilja, odlučeno da bude predstavljen danas.

Program je oročen na period od 2019. do 2021. godine. U skladu sa tim dokumentom, pri Ministarstvu prosvjete formiran je trajni tim za praćenje pojave nasilja i vandalizma, koji će se, kako kažu, sastajati kvartalno ili po potrebi.

“Zadatak tima je da kontinuirano analizira podatke o pojavama nasilja, predlaže i preduzima odgovarajuće aktivnosti, a članovi su kako predstavnici Zavoda za školstvo, Ministarstva rada i socijalnog staranja, tako i predstavnici Udruženja Roditelji”, pojasnili su iz Ministarstva.

Dodaju da je u svim školama u toku formiranje tima za bezbjednost, koji su do sada postojali u dijelu škola, a do kraja godine postojaće u svim.

“Otvorena je i SOS linija direktno u Ministarstvu prosvjete, a zadužena je i osoba koja će primati pozive. Takođe, imenovana je i osoba u Zavodu za školstvo koja će se baviti upravo vršnjačkim nasiljem”, kazali su iz Ministarstva.

Broj telefona linije, kako su najavili, biće promovisan Kampanjom od januara.

Iz Ministarstva navode da će do kraja ove godine obaveza škola biti da u informacioni MEIS sistem unose informacije o slučajevima nasilja i počinjenim štetama, kao i preduzetim mjerama.

“Time se kreira značajno ažurnija evidencija nego što je to bilo ranije, kada su škole podatke dostavljale mailom. Takođe, novi sistem će omogućiti automatski pristup Ministarstva podacima koje škole unesu u MEIS”, kazali su oni.

Navode da će biti izmijenjeni statuti škola, kojima će se pojačati odgovornost direktora u slučajevima neadekvatne reakcije na vršnjačko nasilje, precizirajući da će to biti jedan od uslova za razrješenje.

U toku naredne godine, kako su kazali, planirano je angažovanje 30 osoba koje će se baviti suzbijanjem vandalizma i nasilja u onim školama koje se, uslovno rečeno, mogu nazvati kritičnim zbog samog broja učenika ili drugih rizičnih faktora.

“Već su pokrenute procedure razvijanja posebne kvalifikacije za njih, jer su to ljudi koji osim fizičke zaštite objekata rade u blizini djece i samim tim moraju imati posebne vještine”, kažu u Ministarstvu.

U toku su i izmjene pravilnika u koji se odnosi na vaspitne mjere učenicima.

Prema njihovim riječima, Ministarstvo je sklono rješenjima da se snimanje neprimjerenog materijala u školi i njegovo distribuiranje kvalifikuje težom povredom dužnosti učenika.

Detalji će se, kako je navedeno, znati narednih dana, ali je naglašeno da nije zaboravljen ni digitalni aspekt ovog problema.

Iz Ministarstva kažu da će teme iz oblasti nasilaj i vandalizma biti date kao teme za Čas odjeljenjske zajednice (ČOZ) u novom uputstvu koje će poslati školma.

Kako su kazali, ČOZ se realizuje jednom sedmično za učenike od četvrtog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole i na ovim časovima, odjeljenjski starješina, između ostalog, analizira vaspitne i nastavne rezultate odjeljenja, brine se o rješavanju vaspitnih i drugih problema pojedinih učenika.

“Statistički gledano vršnjačko nasilje je, prema posljednjim istraživanjima, u padu. Međutim, posljednji slučajevi kojima smo svjedočili, šalju nam jasnu poruku: društvo nam je pred velikim ispitom, na kome ne smijemo pasti. A ako svi preuzmemo odgovornost, a Ministarstvo to čini, nadam se i da nećemo”, zaključio je Šehović.

SOS linija baner

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply