Drugi sistematski pregled

PIŠE: Vjera Janković, specijalista pedijatrije, Pedijatrijska ordinacija Doktorica Mica

U drugom mjesecu treba da uslijedi naredni sistematski pregled u toku kojeg beba dobija i prvu vakcinu. Ukoliko do sada nijeste za dijete izvadili zdravstvenu knjižicu i izabrali pedijatra sada je već vrijeme za to (prvi preged je moguć i samo sa otpunosm listom). U pojedinim opštinama nema slobodnih izabranih pedijatara, zbog čega vam savjetujemo da pozovete Dom zdravlja i posavjetujete se kojoj njihovoj jedinici da se obratite za registraciju.

Pitajte pedijatre ako ste zabrinuti zbog nečega kao što su nespušteni testisi kod dječaka, ili bilo koje druge brige koje vas možda muče.

U toku drugog sistematskog pregleda od izabranog pedijatra ćete dobiti uput i za ultrazvučno snimanje kukova vaše bebe. Područje Crne Gore se smatra endemskim područjem za pojavu poremećaja zgloba kuka narodski nazvan isčašenje kukova. U toku pregleda ljekar će procijeniti razvoj kukova vaše bebe. Ono što ljekar posmatra na ultrazvuku jeste razvoj zglobne čašice zgloba kuka i pojava jezgra okoštavanja (osifikacije) u glavici butne kosti. Posljednji ultrazvučni pregled kukova je kada ljekar utvrdi da je uredan razvoj zglobnih čašica i da postoji jezgro okoštavanja, što se obično dešava oko 6. mjeseca života.

Nakon toga više nijesu potrebne dalje ultrazvučne kontrole. Na prvom ultrazvučnom pregledu vas ljekar može posavjetovati i pokazati vježbice za bebu koje mogu da potpomognu razvoj kukova. Nošenje širokog povoja je individualno i savjetuje se po potrebi u zavisnosti od ultrazvučnog nalaza.

Pedijatar će provjeriti da li je beba u porodilištu primila BCG vakcinu (protiv tuberkuloze) i ako nije vjerovatni će mu je sestre dati u toku ovog pregleda. U ovom mjesecu počinje proces vakcinisanja i revakcinisanja djeteta.

Ovo su obavezne vakcine protiv kojih prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti moramo da vakcinišemo našu djecu https://www.roditelji.me/blog/2014/02/26/kada-i-kako-se-daju-obavezne-vakcine/

Skraćenica za vakcine BCG – tuberkuloza; Hep B – hepatitis B; DtaP – difterija, tetanus, veliki kašalj; HIB – Hemofilus influence tip B; IPV – poliomijelitis; MMR-male boginje, zauške, rubeola.

Leave a Reply