O mijenjanju udžbenika iz društva tek nakon evaluacije

 

Predmet Poznavanje društva u petom razredu osnovne škole, ali i nižim razredima, više puta je izazvao polemike roditelja i prosvjetnih radnika o tome da li je sadržaj prilagođen uzrastu djece, ali su komentari koje je je dobijao Zavod za udžbenike, kako kažu njegovi predstavnici, većinom pozitivni.

Urednica u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Biljana Miranović kazala je da to da li će se udžbenik mijenjati zavisi od rezultata evaluacije koja će vjerovatno biti urađena.

Ona je, u emisiji Boje jutra na TV Vijesti, kazala da u ZUNS-u preispituju udžbenike i osluškuju ono što se o njima kaže, ali da odluke donose tek nakon istraživanja.

“Vjerovatno će Poznavanje društva za peti razred, a možda i za četvrti razred, biti predmet evaluacije i na osnovu toga ćemo znati u kojoj mjeri su u pravu oni koji komentarišu na način na koji komentarišu”, kaže ona.

Prema njenim riječima, ZUNS na ove udžbenike ima više pozitivnih komentara nego negativnih.

“Na kraju krajeva istraživanje će pokazati”, kaže Miranović.

U radnoj svesci iz Poznavanja društva za peti razred od učenika koji imaju 10 godina traži se da objasne razliku između roda i pola, da iznesu mišljenje o značaju Zakona o rodnoj ravnopravnosti, navedu primjere gdje se jasno vidi različit pristup roditelja u vaspitavanju muškog i ženskog djeteta i da navedu argumente za i protiv muških i ženskih zanimanja.

Rodnoj ravnopravnosti su u udžbeniku ovog predmeta posvećene dvije stranice na osnovu kojih, smatraju roditelji, djeca ovog uzrasta teško mogu da daju baš odgovore.

Jedna od autorki udžbenika i profesorica razredne nastave u OŠ “Maksim Gorki” Tanja Burzan kazala je da se u školi radi na način da svi treba da imaju mišljenje o tome šta im se dešava u životu.

Ovo je druga školska godina kako se ovaj udžbenik ažuriran odnosno promijenjen, a Burzan ne očekuje da će biti mijenjan.

Ona smatra da dijete od 10 godina može da iznese mišljenje o Zakonu o rodnoj ravnopravnosti.

“Zakon se ne objašnjava, nego primjenjuje. Djeca ga neće primjenjivati nego će govoriti svoje mišljenje na osnovu svog iskustva, iz okruženja. Nastavnik je tu da u nekoj dozi usmjeri i da pomogne ako pomoć treba, a na osnovu udžbenika djeca mogu da imaju neku inicijativu koju mogu da promijene ili da usavrše ili da ne daju svoje mišljenje, ako ga nemaju”, navela je ona.

Burzan kaže da nastavnik ne objašnjava na osnovu udžbenika.

“Nastavnik je prvo ličnost, pa onda ta ličnost u koordinaciji sa udžbenikom treba sve to da iskombinuje. Ali kao i svaki posao, ne radimo svi dovoljno jednako dobro ili loše”, kazala je ona.

Prema njenim riječima, udžbenik je tu da nekoga pogura, a da bi dobili povratnu infomaciju morate nekoga da postaknete, ali je pitanje koliko je najboljih nastavnika koji će podstaći dijete da to razumije, upotrijebi i iznese, i sam nešto donese na osnovu tog zakona. Udžbenik će, kako dodaje, služiti tome.

Izvor: Vijesti

Leave a Reply