Škola za majke “Roditeljstvo za mir”, prijave u toku

Forum MNE, u saradnji sa organizacijom Žene bez granica (Women without Borders) organizuje u narednim mjesecima školu za majke djece od 12 do 29 godina pod nazivom Roditeljstvo za mir i pozivaju sve zainteresovane da se prijave.

Planirano je da škola polaznicama omogući da unaprijede svoje roditeljske vještine i kompetencije i da se uspješno nose sa izazovima poput nasilnog esktremizma i svih oblika nasilja.

“Roditeljstvo je jedinstveno životno iskustvo i svaki period odrastanja djeteta donosi nove izazove.Posebno izazovan, za mnoge roditelje, je period prelaska iz djetinjstva u odraslo doba. Mladi tada, sa jedne strane, preispituju svoj identitet i vrijednosti, pod snažnim su uticajem društva, medija, životnog okruženja, a sa druge strane imaju potrebu za roditeljskom podrškom i razumijevanjem”, objanjavaju iz Foruma MNE.

Ukazuju da su globalne bezbjednosne prijetnje, porast radikalizacije koja vodi u nasilni esktremizam, kao i svih oblika nasilja samo neki od dodatnih izazova sa kojima se srijeću roditelji mladih osoba. Podijeljenost ljudi, marginalizacija, netolerancija prema drugom i drugačijem, diskriminacija, te mnogi drugi vidovi kršenja ljudskih pitanja su na kojima treba raditi kako bi se izgradila otpornost zajednice na nasilni ekstremizam, smatraju u Forumu.

Škola je namijenjena majkama djece od 12 do 29 godina, koje treba da učestvuju na 10 sesija organizovanih u Podgorici početkom naredne godine. Sesije će se održavati jedan put sedmično.

Broj polaznica je ograničen, a upitnik za prijave je dostupan na sljedećem linku: https://docs.google.com/forms/d/1sWxA4J1xAos4ZH2tFgqACWNMsnkrolqtHagxM1528BQ/edit

Leave a Reply