Ulaganje u rani razvoj djece imperativ za svako društvo

Ulaganje u razvoj u ranom djetinjstvu imperativ je u razvojnom, ekonomskom i društvenom smislu, poručeno je sa Nacionalne konferencije o ranom razvoju koja se organizuje uz podršku UNICEF-a i Univerziteta Donja Gorica.

“Nemamo nikakvih dilema da ulažući u prve korake naše djece obezbjeđujemo dugoročan i održiv razvoj društva, uspostavljenog na zdravim osnovama”, poručio je premijer Crne Gore Duško Marković.

Premijer je istakao da će Vlada i u narednom periodu nastaviti da aktivno podržava i sprovodi politike ka ostvarivanju jednakosti, uključivanja i zaštite najugroženijih.

“Za budućnost našeg društva vanredno je važno da razumijemo neophodnost višestrukog ulaganja u rani razvoj djece. Upravo će benefite našeg sadašnjeg rada, a posebno ekonomskog rasta i ukupne stabilnosti crnogorskog društva, u velikoj mjeri osjetiti najmlađa kategorija našeg stanovništva”, kazao je Marković.

Zamjenik regionalne direktorice UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju dr Filip Kori naglasio je da se ulaganje u rani razvoj djece višestruko isplati i da je to odgovornost svih činilaca društva.

„Koristi se ogledaju u boljim obrazovnim i zdravstvenim ishodima, nižoj stopi kriminala i većoj zaradi pojedinaca. Sa druge strane, kada nema ulaganja u programe razvoja u ranom djetinjstvu, države mogu da izgube i do dvostrukog iznosa sadašnjih izdvajanja za zdravlje i obrazovanje“, istakao je Kori.

On je kazao da Crna Gora može da bude ponosna na nisku stopu smrtnosti odojčadi, na značajan pad broja djece pod institucionalnim staranjem i na pažnje vrijedan porast upisa u predškolsko obrazovanje.

Istovremeno, Kori je ukazao na izazove koje treba prevazići.

„Zabrinjavajuće je vidjeti da je dvije trećine djece u Crnoj Gori uzrasta od 1 do 14 godina izloženo fizičkoj i/ili psihološkoj agresiji od strane staratelja. Tek svako četvrto dijete majka podoji tokom prvog sata nakon rođenja, a tek svaka peta žena isključivo doji tokom prvih šest mjeseci bebinog života. Te brojke ne bi trebalo da budu tako niske kada znamo da dojenje omogućava najbolji početak života“, kazao je Kori.

Rektor Univerziteta Donja Gorica (UDG) prof. dr Veselin Vukotić kazao je da su prvih šest godina života period kada nastaje istorija budućnosti svakog čovjeka.

„Naši životi, naši karakteri nijesu ništa drugo do oživljavanje onih osobina i sklonosti koje smo stekli u prvih nekoliko godina života. Dječji snovi su životna agenda svakom od nas. Zato treba da shvatimo da ti zdravi dječji snovi vode izgradnji zdravog društva. Upravo to zdravlje društva je mnogo važniji efekat ulaganja u živote djece do 6 godina, od svih ostalih uključujući i ekonomske efekte“, kazao je Vukotić.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav istakao je da su investicije u rani razvoj djece strateški prioritet Crne Gore na putu pristupanja Evropskoj uniji.

“Crna Gora postiže napredak u rješavanju potreba djece u različitim oblastima, uključujući obrazovanje, socijalnu uključenost i zaštitu i zdravlje. Za rješavanje ovih izazova potreban je višestruki i multisektorski odgovor, obezbjeđujući dugoročan, koherentan i održiv pristup i rezultate,” poručio je Orav.

Prvu prezentaciju na konferenciji imao je međunarodni stručnjak i profesor pedijatrije na Univerzitetu Melburn u Australiji Frank Oberklaid koji je sa naučnog aspekta objasnio šta je rani razvoj djeteta, zašto je on bitan za svako društvo i zašto treba ulagati u rani razvoj djece.

“Ako sve prođe kako treba tokom prvih godina života, ako je razvoj mozga optimalan, onda postoje dobre šanse da dijete izraste u zdravu, produktivnu odraslu osobu, ali i obratna situacija je tačna”, kazao je prof. Oberklaid.

Istražujući dokaze i dobre prakse iz cijelog svijeta, ova dvodnevna konferencija, koja se održava na Univerzitetu Donja Gorica, preporučiće konkretne, inovativne i isplative politike i programske mjere koje vlade mogu preduzeti kako bi osigurale dugoročni ekonomski rast i ostvarivanje prava sve djece.

Konferencija ima za cilj da utiče na tekuće procese ekonomskih i reformi javne uprave i podstakne regionalnu saradnju.

HiPP

Procedure i Izazovi Samohranog…

Leave a Reply