Herceg Novi započeo izradu Akcionog plana za borbu protiv vršnjačkog nasilja

U Herceg Novom počela je izrada Lokalnog akcionog plana za borbu protiv vršnjačkog nasilja za period 2020. do 2022. godine okupljanjem radne grupe koju čine predstavnici lokalne uprave, vaspitno-obrazovnih ustanova i nevladinog sektora.

Prvi sastanak Radne grupe održan je u utorak u maloj sali Opštine. Grupa koju čine predstavnici lokalne uprave, svih vaspitno-obrazovnih ustanova i nevladinog sektora, a među kojima je veliki broj mladih ljudi, radiće u narednom periodu na kreiranju ovog Akcionog plana, koji će biti jedan od prvih u Crnoj Gori.

Na prvom radnom sastanku sagledano je trenutno stanje i identifikovani glavni problemi kada je u pitanju vršnjačko nasilje u Herceg Novom, a uslijediće rad na predlaganju i razradi rješenja i aktivnosti.

Tokom analize problema prepoznato je više problemskih oblasti kao što: nedovoljna angažovanost postojećih resursa na prevenciji nasilja, nedostatak kadrova u psihološko-pedagodškim službama škola, Centru za socijalni rad i savjetovalištu za mentalno zdravlje, nedovoljna umreženost vaspitno-obrazovnih ustanova, lokalnih uprava, Centra za socijalni rad, domova zdravlja, Centra bezbjednosti i civilnog sektora, neefikasan sistem mjera podrške žrtvama nasilja i počiniocima nasilja.

Mladi članovi Radne grupe aktivno su učestvovali u diskusiji i prenijeli sopstvena iskustva, te izrazili stavove u vezi sa vršnjačkim nasiljem koje je u različitim formama prisutno u svim uzrastima.

Lokalnim akcionim planom biće predložene mjere koje treba da doprinesu suzbijanju vršnjačkog nasilja.

Zadatak Radne grupe je da u nacrtu ovog dokumenta definiše ciljeve i aktivnosti na prevenciji nasilja i zaštiti fizičkog i mentalnog zdravlja djece koja su izložena nasilju ili su u riziku, kao i na pružanju njege i usluga za djecu koja su žrtve nasilja.

Nakon izrade nacrta biće sprovedena javna rasprava, a potom predlog Lokalnog akcionog plana poslat Skupštini opštine na usvajanje.

Izrada Lokalnog akcionog plana za borbu protiv vršnjačkog nasilja Opštine Herceg Novi za period 2020. do 2022. godine jedna je od aktivnosti projekta Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama koji je finansiran od Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a ko-finansiran je od Ministarstva javne uprave.

Projekat sprovode udruženje Roditelji, NVO Juventas, Unija srednjoškolaca Crne Gore, Centar za podršku lokalnom i regionalnom razvoju. Aktivnost izrade Lokalnog akcionog plana sprovodi Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi u saradnji sa nevladinom organizacijom Juventas.

Pridruženi partner je Ministarstvo prosvjete, od kojeg je projekat dobio saglasnost za sprovođenje svih aktivnosti.

Radnu grupu za izradu nacrta Lokalnog akcionog plana za borbu protiv vršnjačkog nasilja Opštine Herceg Novi čine predstavnici opštinskog Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, zaposleni i učenici osnovnih i srednje škole sa teritorije grada, Dječijeg doma „Mladost“, Doma zdravlja Herceg Novi, Centra za socijalni rad Herceg Novi, JRDS RTV Herceg Novi, kao i nevladinih organizacija Omladinski kulturni centar, Kreativna Boka i Nova šansa u Novom.

Izradu Lokalnog akcionog plana vodi Lidija Knežević, ekspertkinja za strateško planiranje i poslove lokalne samouprave.

U okviru projekta urađeno je istraživanje o vršnjačkom nasilju koje je obuhvatilo učenike osnovnih i srednjih škola, nastavnike i roditelje. Takođe, određena je analiza institucionalnog i zakonodavnog okvira u ovoj oblasti, kako bi na raspolaganju bio kompletan pregled situacije.

Izvor: Radio Herceg Novi

Procedure i Izazovi Samohranog…

SOS linija baner

Leave a Reply