Otvorene prijave za radionicu Lumen Herbarijum

Fakultet vizuelnih umjetnosti (FVU) u saradnji sa udruženjem Roditelji, u okviru Dana Evropske baštine 2019, organizuje radionicu Lumen Herbarijum koja će se održati u subotu, 28. septembra, kod Dvorca Petrovića u 12 sati.

FVU poziva sve zainteresovane učesnike od 9 do 19 godina da se prijave na e-mail adresu [email protected] najkasnije do 16. septembra, sa naslovom mejla “Prijava na radionicu Lumen herbarijum” i kratkim obrazloženjem zbog čega se prijavljuju.

Projekat ima za cilj oživljavanje umjetnosti fotografije kroz zabavu na pozornici amfiteatra u parku Kruševac.

Polaznici uzrasta od 9 do 19 godina dobiće vrlo kreativan zadatak – da naprave Lumen herbarijum.

Foto: Primjer lumen printa

Kako su pojasnili, snimanje lumena vraća na početke fotografije bez fotoaparata 1830-ih kada je William Henry Fox Talbot napravio svoje “fotogenične crteže”. Stavio je lišće na senzibilisani papir i izložio ga suncu. Time je stvorio negativan otisak ili fotogram od kojeg se mogu napraviti pozitivi.

Ideja je da polaznici na licu mjesta pokupe što više različitih sorti lišća, biljaka, korijena ili trava, pa da zatim svaki učesnik odabranu sortu pretvori u lumen print. Na kraju će svi uzorci biti pokupljeni i složeni u jedan zajednički, opipljivi lumen herbarijum, koji će se naknadno pretvoriti i u digitalnu formu.

Polaznicima će biti održano kratko predavanje o lumen fotografskom procesu, kao i o sortama biljaka koje budu prikupljene. Oni će na ovaj način ne samo da stvaraju, nego kroz zabavu i edukaciju i da usvajaju i savladavaju nove kreativne procese, koji se, ne slučajno, odvijaju na velikoj pozornici kraljevog parka.

Leave a Reply