Komunalna policija: Iz škole nije prijavljena krađa

OŠ “Branko Božović”

Komunalnoj policiji Glavnog grada nije pprijavljeno da je ograda sa školskog dvorišta OŠ „Branko Božović” ukradena. Oni ističu da u proteklih mjesec dana nijesu dobili nijednu ovakvu prijavu, ali i da to nije njihova nadležnost.

Direktor ove ustanove Ranko Vušović, je ranije za Dan kazao da je ograda skinuta prije otprilike pola mjeseca i da je krađa zaštitne ograde prijavljena Komunalnoj policiji.

Ukradeno 30 metara ograde škole “Branko Božović”

“Poslovi Komunalne policije obuhvataju komunalni nadzor i obezbjeđivanje komunalnog reda u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast komunalnih djelatnosti i druge oblasti u kojima opština vrši sopstvene poslove ili poslove iz nadležnosti državne uprave koji su joj preneseni zakonom ili provjereni na osnovu zakona. Komunalna policija nije nadležna za postupanje kada se radi o krivičnom djelu, što je iz djelokruga nadležnosti Uprave policije, odnosno Državnog tužilaštva. Komunalna policija je ovlašćena obavijestiti drugi nadležni organ radi preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti”, saopštili su iz Komunalne policije.

Oni su istakli da u njihovom zapisniku nije bilo prijava povodom ovog slučaja.

“Uvidom u registar primljenih telefonskih inicijativa građana, kao i elektronsku bazu podataka arhive, konstatovano je da u proteklih mjesec dana nije prosleđivana ova inicijativa.Bez obzira da li smo nadležni za postupanje bez izuzetaka prosleđujemo odgovore podnosiocima inicijative i ako nijesmo nadležni upućujemo na nadležne”, kazali su iz Komunalne policije.

Izvor: Dan

Comments

  1. Mene bas zanima vjerodostojnost izvora datih informacija. Ako su tačne, kako to da niko ne demantuje kada je nestala pomenuta ograda. Kako to da niko od nadležnih, odgovornih ili onih koji stalno negoduju ne izjavi (napiše), da je ograda nestala krajem maja, početkom juna. Da nam se škola “raspada”, da fali nastavnih sredstava, da je dvorište škole sve osim onog za šta služi i da djeca tokom časova a i posle njih nisu bezbjedna…i još milion toga negativnog.
    Da ne zaboravim i rješenje o zadnjem inspekcijskom nadzoru i ocjeni koju su dali inspektori. Možete ga naći na netu. A svi ćute, i svima je lijepo…. Sramota.
    Radi tu mnogo finih i kvalifikovanih ljudi, ali uslovi u kojima rade, sredstva sa kojima raspolažu su za posebnu priču. A Ministarstvo ne preduzima ništa. Niko ne preduzima ništa.

Leave a Reply