U četvrtak o prijetnji oduzimanjem djece

Roditelji koji se obraćaju Timu za podršku i pomoć jednoroditeljskim porodicama često govore da su zabrinuti jer je drugi roditelj zaprijetio da će uzeti djecu i da ih više neće vidjeti, zbog čega će tema njihovog novog okupljanja, zakazanog za četvrtak, 15. avgust, biti prijetnja oduzimanjem djece.

Iz Tima navode da roditeljima treba ukazati da je članom 217. Krivičnog zakona predviđeno krivično djelo oduzimanje maloljetne osobe i preporučuju da roditelji posebno obrate pažnju na stav 2 ovog člana, kojim je propisano da će onaj ko onemogućava izvršenje sudske odluke kojom je predviđen način održavanja ličnih odnosa maloljetnika sa roditeljem ili drugim srodnikom, biti kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Poslušajte šta Maja Živković, advokatica iz Tima za podršku i pomoć jednoroditeljskim porodicama udruženja Roditelji ima da kaže o prijetnji oduzimanjem djece, što se smatra nasiljem u porodici, a na osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Roditelji će imati priliku da tokom dva sata, koliko traje susret Grupe, podijele svoja iskustva, dobiju podršku ali i sami budu podrška drugim roditeljima.

Tim za podršku i pomoć jednoroditeljskim porodicama poziva sve roditelje da dođu u četvrtak u 18 sati u prostorije udruženja Roditelji (Vuka Karadžića 2/3) gdje će, osim vršnjačke podrške, moći da dobiju i besplatan pravni savjet od advokata kao i psihološku podršku.

Roditelji koji nijesu iz Podgorice pravni savjet toga dana mogu dobiti putem besplatne SOS Roditeljske linije pozivom na broj 080 888 888 u periodu od 17 do 20 sati.

Za sva ostala pitanja SOS Roditeljska linija je dostupna svakog radnog dana od 16 do 20 sati.

Udruženje Roditelji sprovodi projekat Psihološka i pravna podrška samohranim roditeljima i jačanje grupe za samopomoć, čiji je cilj zaštita prava djece kroz podizanje svijesti građana o medijaciji kao najboljem modelu za rješavanje brakorazvodnih sporova, koji finansira Ministarstvo pravde.

Odgovore na brojna pitanja koja se tiču razvoda roditelji mogu pronaći u Vodič Procedure u razvodu i izazovi samohranog roditeljstva (5128 downloads), koji je udruženje Roditelji objavilo prošle godine.

Leave a Reply